Kolejny egzamin E.12 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Oznaczenie kwalifikacji: E.12
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2013
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
userdel student
del user student
net user student /del
user net student /del

2. 
Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
sprawnego zasilacza na model o lepszych parametrach.
sprawnej płyty głównej na model o lepszych parametrach.
sprawnej karty graficznej na model o lepszych parametrach.
sprawnego dysku twardego na model o lepszych parametrach.

3. 
W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
11110000
11111000
11111100
11111110

4. 
W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
rozgrzane wałki.
promienie lasera.
taśmy transmisyjne.
głowice piezoelektryczne.

5. 
W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
/bin
/user
/users
/home

6. 
W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
yum upgrade
kernel update
system update
apt-get upgrade

7. 
Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
przetwornik CMOS.
podajnik papieru.
kartridż z tonerem.
pamięć wydruku.

8. 
Zaletą systemu plików NTFS jest
możliwość sformatowania nośnika o małej pojemności (od 1,44 MiB).
zapisywanie plików o nazwie dłuższej niż 255 znaków.
przechowywanie tylko jednej kopii tabeli plików.
możliwość szyfrowania folderów i plików.

9. 
Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
brak pliku ntldr.
uszkodzony kontroler DMA.
skasowany BIOS komputera.
dyskietka włożona do napędu.

10. 
GRUB, LILO, NTLDR, to
wersje glownego interfejsu sieciowcgo.
aplikacje do aktualizacji BIOS-u.
firmware dla dysku twardego.
programy rozruchowe.

11. 
System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
płyty głównej.
kart rozszerzeń.
dysków twardych.
napędów płyt CD/DVD.

12. 
Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
w trakcie instalacji systemu operacyjnego.
przed zainstalowaniem systemu operacyjnego.
zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego.
po zainstalowaniu pobranych z Internetu programów.

13. 
Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
dwóch kart graficznych.
czytnika kart z płytą główną.
napędu Blu-ray z kartą dźwiękową.
karty graficznej z odbiornikiem TV.

14. 
Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Montaż baterii, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, instalacja systemu operacyjnego, montaż baterii, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
Podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.
Włączenie laptopa, montaż baterii, instalacja systemu operacyjnego, podłączenie zewnętrznego zasilania sieciowego, wyłączenie laptopa po instalacji systemu operacyjnego.

15. 
Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
karty SD
karty MMC
płyty CD-RW
płyty DVD-ROM

16. 
Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
tworzy partycje rozszerzoną.
tworzy partycje podstawową.
jest wykonywane przez producenta dysku.
umieszcza program rozruchowy w MBR.

17. 
Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
config.sys
autorun.inf
autoexec.bat
msconfig.exe

18. 
Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
złym ułożeniu zworek w dysku twardym.
uszkodzeniu logicznym dysku twardego.
źle ustawionym bootowaniu napędów.
braku sterowników.

19. 
Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?
250
300
350
400

20. 
W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
net user egzamin qwerty /add
useradd egzamin qwerty /add
adduser egzamin qwerty /add
user net egzamin qwerty /add

21. 
W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
convert.exe
replace.exe
subst.exe
attrib.exe

22. 
Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat „CMOS checksum error press FI to continue press DEL to setupWciśnięcie klawisza DEL spowoduje
usunięcie pliku setup.
wejście do BIOS-u komputera.
skasowanie zawartości pamięci CMOS.
przejście do konfiguracji systemu Windows.

23. 
Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Adware.
Freeware.
Shareware.
Public domain.

24. 
W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
set
tar
sed
awk

25. 
W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
FAT 16
FAT32
NTFS
Ext2

26. 
W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
copy c: est f: est /E
copy f: est c: est /E
xcopy c: est f: est /E
xcopy f: est c: est /E

27. 
Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
resetował się podczas uruchamiania.
uruchamiał się bez zmian.
działał szybciej.
działał wolniej.

28. 
Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
256 MB
512MB
1 GB
2 GB

29. 
Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
otrzymany dokument urzędowy.
własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home.

30. 
W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
ps
top
proc
sysinfo

31. 
Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
AGP
PCI
PCIe x1
PCIe xl6

32. 
Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
3 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
2 partycje podstawowe i 1 rozszerzona.
1 partycja podstawowa i 1 rozszerzona.
1 partycja podstawowa i 2 rozszerzone.

33. 
Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora.
zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys.
zamontowanie dodatkowego dysku.
zwiększenie pamięci RAM.

34. 
W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
mikroprocesora.
karty sieciowej.
karty graficznej.
dysku twardego.

35. 
Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
AbiWord
Microsoft Word.
Windows Defender.
Microsoft Security Essentials.

36. 
Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytę główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest
PCI
USB
PCIe
SATA

37. 
Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Gość
Admin
Pomocnik
Administrator

38. 
W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out” Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
cyfrowe złącze sygnału video.
cyfrowe złącze sygnału audio.
analogowe złącze sygnału wyjścia video.
analogowe złącze sygnału wejścia video.

39. 
Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
2000 bitów.
2048 bitów.
16000 bitow.
16384 bitow.

40. 
Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Formatowanie dysku.
Włączenie systemu operacyjnego.
Skanowanie programem antywirusowym.
Przeprowadzenie skanowania scandiskiem.