Kolejny egzamin E.12 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Oznaczenie kwalifikacji: E.12
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2014
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
480i
1080px
około 25cm
około 35 cm

2. 
Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
trial.
shareware.
donationware.
public domain.

3. 
Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
DPI
DTP
OCR
OMR

4. 
W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
RAID 0
RAID 1
RAID 2
RAID 5

5. 
Technika zwana rytownictwiem odnosi się do zasady działania plotera
tnącego.
laserowego.
solwentowego.
grawerującego.

6. 
Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
2GB
4GB
8GB
12GB

7. 
Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
mount /dev/hda2 /mnt/hdd
mount /dev/hdb3 /mnt/hdd
mount /dev/hda4 /mnt/hdd
mount /dev/hdb5 /mnt/hdd

8. 
Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
reg add
reg load
reg restore
reg import

9. 
W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
secpol.msc
services.msc
perfmon.msc
compmgmt.msc

10. 
Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
SSD
ATA
SCSI
FLASH

11. 
Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
fixmbr
fixboot
bcdedit
bootcfg

12. 
Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
dyszy.
termorezystora.
elektromagnesu.
elektrody ładującej.

13. 
System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
CIS
CCD
CMOS
CMYK

14. 
Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
zegara systemowego.
mikroprocesora.
karty graficznej.
karty sieciowej.

15. 
W systemie Linux wyświetlanie informacji o uruchomionych procesach umozliwia polecenie
ls
ps
su
rm

16. 
Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
bęben.
głowica.
wałek grzewczy.
lampa czyzcząca.

17. 
Standard podstawki procesora bez nóżek to
LGA
PGA
SPGA
CPGA

18. 
Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
monitów dotyczących uruchamiania skryptów.
powiadamiania o wygasłych certyfikatach.
blokady wyskakujących okienek.
funkcji zapamiętywania haseł.

19. 
Do pomiaru wartości rezystancji służy
omomierz.
watomierz.
woltomierz.
amperomierz.

20. 
W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
s
kHz
GHz
GHz/s

21. 
Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
dziesiętnym.
dwójkowym.
ósemkowym.
szesnastkowym.

22. 
Pokazany na rysunku symol graficzny oznacza złącze
DVI
COM
HDMI
FIRE WIRE

23. 
Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
GNU
OEM
MOLP
EULA

24. 
W systemie Linux polecenie chown umożliwia
przeniesienie pliku.
zmianę właściciela pliku.
naprawę systemu plików.
zmianę parametrów pliku.

25. 
Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
polską.
maszynistki.
programisty.
diaktryczną.

26. 
Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
akumulator.
wskaźnik stosu.
rejestr flagowy.
licznik rozkazów.

27. 
Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
LPT
ECP
EPP
COM

28. 
Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
ping
route
ipconfig
traceroute

29. 
W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w sytemie Windows stosoane jest narzędzie
sfc
debug
verifier
replace

30. 
W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
ipconfig /renew
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /displaydns

31. 
Liczba 110011(2) zapsana w systemie dziesiętnym ma postać
50
51
52
53

32. 
Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
rozdzielczości.
wielkości wydruku.
formatu pliku wejściowego.
rozmiar skanowanego dokumentu.

33. 
Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
SRAM
DRAM
SDRAM
DDR SDRAM

34. 
Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
nigdy nie wygasa.
trwa 50 lat od daty pierwszej publikacji.
trwa 70 lat od daty pierwszej publikacji.
trwa wyłącznie przez czas życia jego twórcy.

35. 
Liczba 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać
102
105
108
110

36. 
Plik messages w systemie Linux przechowuje
kody błędów systemowych.
dane dotyczące uwierzytelnienia.
komunikaty związane z inicjacją systemu.
ogólne informacje o zdarzeniach systemowych.

37. 
Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
120MB/s
400Mb/s
4GB/s
5Gb/s

38. 
Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
naprawę uszkodzonych plików startowych.
naprawę działania systemu wykorzystując punkty przywracania.
przywrócenie działania systemu wykorzystując jego kopię zapasową.
uruchomienie systemu w specjalnym trybie rozwiązywania problemów.

39. 
Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
sonometr.
kalibrator.
impulsator.
sonda logiczna.

40. 
Aby sprawdzić integralność systemu plików w Linuksie należy użyć polecenia
man
fsck
mkfs
fstab