Kolejny egzamin E.12 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Oznaczenie kwalifikacji: E.12
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
aktywne
pasywne
wymuszone
symetryczne

2. 
Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pełnoekranowy
Zadokowany
Płynny
Lupy

3. 
Na załączonym rysunku przedstawiono operację
fuzji danych
kompresji danych
kasowania danych
kompilacji danych

4. 
W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
BIOS-ie
autostarcie
panelu sterowania
zasadach lokalnych zabezpieczeń

5. 
Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
nadający się do powtómego przetworzenia.
przeznaczony do powtómego użycia.
biodegradowalny.
niebezpieczny.

6. 
Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
irc
p2p
sniffer
recovery

7. 
Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
dyszy.
elektromagnesu.
elektrody ładującej.
utrwalacza termicznego.

8. 
Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
ini, dll
zip, exe
tgz, dmg
rpm, deb

9. 
Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
GPT
MBR
BOOT
NTLDR

10. 
W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
program szpiegowski
program narzędziowy
program antywirusowy
program diagnostyczny

11. 
Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
115,54
120,95
145,54
154,95

12. 
Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
PIO
IDE
DMA
SATA

13. 
W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
yum upgrade
kernel update
system update
apt-get upgrade

14. 
Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_CURRENT_PROGS
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_USERS

15. 
Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Konfiguracyjny.
Systemowy.
Wsadowy.
lnicjujący.

16. 
Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
pojemnik z tuszem.
kaseta z tonerem.
taśma barwiąca.
laser.

17. 
Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
msconfig
ipconfig
regedit
cmd

18. 
Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
FAT
NTFS
EXT4
FAT32

19. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
20-39 cm
30-49 cm
40-75 cm
75-110 cm

20. 
Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
rozszerzoną
systemową
folderową
wymiany

21. 
Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
IIS
RIS
IRC
DNS

22. 
Zużyte kasety od drukarek należy
przekazać do wydziału ochrony środowiska.
przekazać ?rmie utylizującej tego typu odpady.
wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi.
wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na plastik.

23. 
Programy GRUB, LILO, NTLDR to
wersje głównego interfejsu sieciowego.
aplikacje do aktualizacji BIOS-u.
firmware dla dysku twardego.
programy rozruchowe.

24. 
Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Donationware
Greenware
Adware
OEM

25. 
Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
SO-DIMM DDR2
SD-RAM DDR3
SIMM
FLASH

26. 
Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
LFH60
HDMI
IrDA
DVI

27. 
Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
debuger.
emulator.
interpreter.
kompilator.

28. 
Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
plik stronnicowania.
schowek systemu.
menadżer zadań.
edytor rejestru.

29. 
Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
PCI
ISA
AGP
PCI-Express

30. 
Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
usunięcie pliku setup.
skasowanie zawartości pamięci CMOS.
wejście do ustawień BIOS-u komputera.
przejście do konfiguracji systemu windows.

31. 
Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
1010011010
1001011010
1010010110
1000011010

32. 
Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
backup dysku
sprawdzenie dysku
oczyszczanie dysku
defragmentację dysku

33. 
Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
defragmentację dysku.
czyszczenie rejestru.
oczyszczanie dysku.
kopię rejestru.

34. 
Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
stację dyskietek
napędy CD-ROM
procesor ATX12V
dyski wewnętrzne SATA

35. 
Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
program chkdsk
program scandisk
oczyszczanie dysku
defragmentację dysku

36. 
Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
może rozpowszechniać program.
nie może wykonać żadnej kopii programu.
może wykonać dowolną liczbę kopii programu na własny użytek.
może wykonać jedną kopię, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu.

37. 
W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
format
convert
change
recover

38. 
Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
aktualizację programu.
kopię zapasową danych programu.
aktualizację systemu operacyjnego.
bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego.

39. 
Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Laserowa.
Termiczna.
Atramentowa.
Termosublimacyjna.

40. 
Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to
sniffer
sterownik
middleware
komunikator