Kolejny egzamin E.12 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Oznaczenie kwalifikacji: E.12
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Październik 2013
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniy systemu w trybie normalnym działa prawidłowo. Wskazuje to na
uszkodzony kontroler klawiatury.
niepoprawne ustawienia BIOS-u.
uszkodzone porty USB.
uszkodzony zasilacz.

2. 
Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software ) nie należy oprogramowanie typu
computer aided manufacturing.
scumware.
keylogger.
exploit.

3. 
W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
171
186
205
239

4. 
Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to
PPP
SSH
UDP
SPX/IPX

5. 
Która z wymienionych pamięci RAM wykorzystuje do przesyłania danych wznoszące i opadające zbocze sygnału zegarowego?
SIMM
SDR
DDR
SIPP

6. 
W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
zapisu.
odczytu.
modyfikacji.
odczytu i wykonania.

7. 
W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymującjednocześnie klawisz
SHIFT
CTRL
ALT
TAB

8. 
Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?
4
8
24
26

9. 
Użytkownik system Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora
zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys
zamontowanie dodatkowego dysku
zwiększenie pamięci RAM

10. 
Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja
Trial
OEM
Adware
GNU GPL

11. 
Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Gość
Admin
Pomocnik
Administrator

12. 
Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?
Nazwa logowania użytkownika musi mieć mniej niż 21 znaków.
Nazwa logowania użytkownika musi mieć mniej niż 20 znaków.
Nazwa logowania użytkownika może mieć długość większą niż 100 bajtów.
Nazwa logowania użytkownika niemoże mieć długości większej niż 100 bajtów.

13. 
Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?
kill
end
null
dead

14. 
Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
248
250
254
255

15. 
Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać
więcej niż pięć terminów wykonania dla wskazanego programu.
nie więcej niż trzy terminy wykonania dla wskazanego programu.
nie więcej niż cztery terminy wykonania dla wskazanego programu.
nie więcej niż pięćterminów wykonania dla wskazanego programu.

16. 
W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie
A
B
C
D

17. 
Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
RAID 3
RAID 2
RAID 1
RAID 0

18. 
Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega
defragmentacji.
fragmentacji.
kolokacji.
relokacji.

19. 
Aby sprawdzić, który program najwięcej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program
menedżer zadań.
msconfig.
regedit.
dxdiag.

20. 
Jeśli jednostka allokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmują na dysku
3 klastry.
4 klastry.
5 klastrów.
6 klastrów.

21. 
Na rysunku przedstawiono gniazdo
DisplayPort
HDMI
SATA
DVI

22. 
Do wyświetlania zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie
ls
cd
rpm
pwd

23. 
Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie
zgodne z normą TCO.
wielokrotnego użytku.
nadające się do recyklingu.
wyprodukowane z surowców wtórnych.

24. 
Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zastosować adapter
USB na PS/2
USB na LPT
USB na COM
USB na RS-232

25. 
W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku
users
groups
passwd
password

26. 
W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik
modyfikować
tylko wykonać
odczytać i wykonać
odczytać, zapisać i wykonać

27. 
Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być
brak pliku NTLDR.
uszkodzony kontroler DMA.
skasowany BIOS komputera.
dyskietka włożona do napędu.

28. 
Postcardware to rodzaj
karty sieciowej.
wirusa komputerowego.
licencji oprogramowania.
usługi poczty elektronicznej.

29. 
Równoważnym zapisem 232 bajtów jest zapis
1GiB
2GB
4GiB
8GB

30. 
Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, kazdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce allokacji wynoszącej
8192 bajty.
4096 bajtów.
3072 bajty.
2048 bajtów.

31. 
Na fotografii przedstawiono
tusz.
toner.
kartridż.
taśmę barwiącą.

32. 
Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs
LFH60
HDMI
IrDA
DVI

33. 
Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie posiada dysku twardego ani żadnych innych mapędów takich jak stacja dysków czy CD-ROM. Klient twierdzi, że w sieci firmowej komputery nie posiadają żadnych napędów i wszystko "czyta" się z serwera. W celu zapewnienia utraconej funkcjonalności należy zamontować
w komputerze dysk twardy.
w komputerze napęd CD-ROM.
w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Postboot Execution Enumeration.
w gnieździe rozszerzeń kartę sieciową samodzielnie wspierającą funkcję Preboot Execution Environment.

34. 
W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie
HKCC
HKCR
HKCU
HKLM

35. 
Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows
panel sterowania
menedżera zadań
menedżera plików
narzędzie konfiguracji systemu

36. 
W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
nie może należeć do żadnej grupy.
może należeć tylko do grupy globalnej.
może należeć tylko do grupy o nazwie Goście.
może należećdo grup lokalnych i globalnych.

37. 
Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?
1101111
1110111
11111110
11111111

38. 
Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu
Molex
SATA
PCIe
ATX

39. 
Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość
128 bitów
64 bitów
32 bitów
16 bitów