Kolejny egzamin E.12 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Oznaczenie kwalifikacji: E.12
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
monitora.
drukarki.
modemu.
myszy.

2. 
Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
fsck
lshw
fdisk
mkfs

3. 
Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn, ma
wysokiej klasy karta sieciowa.
zespół chłodzenia wodą.
silna karta graficzna.
liczba rdzeni procesora.

4. 
Korzystając z zamieszczonej w tabeli specyfikacji płyty głównej, określ maksymalną liczbę kart rozszerzeń, które można podłączyć do magistrali Peripheral Component Interconnect.
1
2
3
5

5. 
Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
czas reakcji.
wieloczęstotliwość.
odwzorowanie kolorów.
częstotliwość odświeżania.

6. 
Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
energooszczędne.
o podwyższonym poborze mocy.
będące zwycięzcą plebiscytu EnergyStar
wyprodukowane przez firmę EnergyStar Co.

7. 
Oprogramowanie przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
MPL
CPL
MOLP
OEM

8. 
Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
automatyczne pobieranie aktualizacji bez jej instalacji.
zablokowanie każdego sposobu pobierania aktualizacji systemu.
zablokowanie samodzielnego pobierania uaktualnień przez system.
automatyczne sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja i powiadomienie o niej użytkownika.

9. 
Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Berg
Molex
Mini-Molex
20-pinowe ATX

10. 
Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
igłowej.
laserowej.
atramentowej.
sublimacyjnej.

11. 
Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
błędy.
informacje.
ostrzeżenia
inspekcja niepowodzeń.

12. 
Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Gość
Admin
Pomocnik
Administrator

13. 
Za przydzielenie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
chipset.
pamięć RAM.
cache procesora.
system operacyjny.

14. 
Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
Mieszanka termiczna.
Pasta grafitowa.
Silikonowy spray.
Klej.

15. 
Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
VGA
HDMI
RCA
DVI

16. 
Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Modem.
Pamięć.
Zasilacz.
Dysk twardy.

17. 
Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mino to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
uszkodzony zasilacz.
niepoprawne ustawienia BOIS-u.
uszkodzone porty USB.
uszkodzony kontroler klawiatury.

18. 
Który z interfejsów jest portem równoległym?
USB
RS232
IEEE1394
IEEE1294

19. 
W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Binarnym.
Ósemkowym.
Dziesiętnym.
Szesnastkowym.

20. 
Ile urządzeń może być podłączone do portu IEEE1394
1
8
55
63

21. 
Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Zasady grupy.
Podgląd zdarzeń.
Foldery udostępnione.
Harmonogram zadań.

22. 
Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach danych zwanych sektorami, które mają rozmiar
128 B
512 B
512 KB
1024 KB

23. 
Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
ISA
PCI
AGP
PCIe

24. 
Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
1
2
3
4

25. 
Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
karty sieciowej.
modemu.
drukarki.
skanera.

26. 
W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
bootcfg
bootfix
bcdedit
config

27. 
Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
A
B
C
D

28. 
System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
FAT
FAT32
NTFS
EXT

29. 
W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
du
df
fstab
mkfs

30. 
Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
przekazać do punktu skupu złomu.
wyrzucić do pojemników na śmieci bytowe.
przekazać do punktu odbioru zużytej elektroniki.
wyrzucić do pojemników oznaczonych tym znakiem.

31. 
Program typu firewall nie chroni przed
wirusami rozprzestrzeniającymi się pocztą e-mail.
atakami generującymi wzmożony ruch w sieci.
uzyskaniem dostępu do komputera przez hakerów.
szpiegowaniem i wykradaniem poufnych danych użytkownika.

32. 
W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
top
pwd
dxdiag
passwd

33. 
Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
Normalna.
Różnicowa.
Całościowa.
Przyrostowa.

34. 
Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać
AE6
536
576
A76

35. 
Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
ma typ procesora.
współczynnik kształtu obudowy.
ma łączna moc wszystkich podzespołów komputera.
mają parametry zainstalowanego systemu operacyjnego.

36. 
Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
secpol.msc
eventvwr.msc
certmgr.msc
services.msc

37. 
Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
zbyt niska temperatura utrwalacza.
uszkodzenie rolek.
zacięcie papieru.
zanieczyszczenie wnętrza drukarki.

38. 
Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość
150 MB/s
300 MB/s
375 MB/s
750 MB/s

39. 
Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
HDD
plotera
drukarki igłowej
napędu CD-ROM

40. 
Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
set
tar
cal
gdb