Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Maj 2013
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
AES (ang. Advanced Encryption Standard)
jest poprzednikiem DES (ang. Data Encryption Standard).
nie może być wykorzystany przy szyfrowaniu plików.
wykorzystuje symetryczny algorytm szyfrujący.
nie może być zaimplementowany sprzętowo.

2. 
Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
192.168.0.1
190.5.7.126
131.107.5.65
38.176.55.44

3. 
Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
0.0.0.0
255.255.0.128
255.255.255.255
255.252.252.255

4. 
W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
RADIUS
DHCP
RDS
DNS

5. 
Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
SSH
TFTP
telnet
POP3

6. 
Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
6 hostów.
8 hostów.
12 hostów.
16 hostów.

7. 
Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
SMTP
SNMP
SFTP
DNS

8. 
Rolą routera jest
wyeliminowanie kolizji.
tłumaczenie nazwy na adresy IP.
zabezpieczenia sieci przed atakiem z zewnątrz i z wewnątrz.
przekazywanie pakietów TCP/IP z sieci źródłowej do docelowej.

9. 
Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
logowanie.
autoryzację.
szyfrowanie.
uwierzytelnianie.

10. 
Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
siatkowej.
rozgłaszania.
siatki i gwiazdy.
pierścieniowej i liniowej.

11. 
Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
80
800
8080
8081

12. 
Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
32 kB
64 kB
128 kB
256 kB

13. 
Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
DNS
DHCP
SMTP
SNMP

14. 
W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
kategorii 1
kategorii 2
kategorii 3
kategorii 5

15. 
Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Wciskacz LSA
Zaciskarkę BNC
Zaciskarkę RJ-45
Zaciskarkę RJ-11

16. 
W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Power over Classifications.
Power under Control.
Power over Internet.
Power over Ethernet.

17. 
Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
UTP
FTP
SFTP
S-STP

18. 
Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
FTP
Radius
HTTPS
BitTorrent

19. 
Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
122.0.0.255
122.168.1.0
192.168.1.1
192.168.1.255

20. 
Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
13 kanałów.
11 kanałów.
10 kanałów.
9 kanałów.

21. 
Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n

22. 
Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
WEP
WPA
WPA2
ROT13

23. 
Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
numer telefonu, pod który ma oddzwonić serwer w przypadku nawiązania połączenia telefonicznego przez tego użytkownika.
maksymalna wielkość pojedynczego pliku jaką użytkownik może zapisać na dysku serwera.
maksymalna wielkość pulpitu użytkownika.
maksymalna wielkość profilu użytkownika.

24. 
Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
zasilacz awaryjny.
koncentrator.
przełącznik.
rejestrator.

25. 
Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
127.0.0.1
192.168.1.0
192.168.1.1
192.168.1.255

26. 
System operacyjny nie zajmuje się
dostarczaniem mechanizmów do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami.
planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom.
kontrolę i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań.
tworzeniem źródeł aplikacji systemowych.

27. 
Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa.
zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden.
zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden.
zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa.

28. 
Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
przełącznik (ang. switch).
koncentrator (ang. hub).
most (ang. bridge).
router.

29. 
Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
20
21
25
110

30. 
Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
ARP
RARP
SMTP
SNMP

31. 
Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
FTP
RDP
LDAP
ICMP

32. 
W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
4, 5, 6, 7
1, 2, 5, 6
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 6

33. 
Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
802.11
802.11a
802.11b
802.11g

34. 
Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
ping
route
tracert
nslookup

35. 
W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
klasy A.
klasy B.
klasy C.
klasy D.

36. 
Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
siatki.
gwiazdy.
magistrali.
pierścienia.

37. 
Podstawową funkcją serwera FTP jest
monitoring sieci.
synchronizacja czasu.
udostępnianie plików.
zarządzanie kontami poczty.

38. 
Wskaż poprawną postać maski
255.255.255.64
255.255.255.96
255.255.255.192
255.255.255.228

39. 
Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
MCGP
MIME
SDP
SIP

40. 
Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
FTP
NTP
HTTP
NNTP