Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sierpień 2014
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
zaporę ogniową.
filtr antyspamowy.
program antywirusowy.
blokadę okienek pop-up.

2. 
Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
2 dyski.
3 dyski.
4 dyski.
5 dysków.

3. 
Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
ping
netstat
lookup
ipconfig

4. 
Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzanie nimi, należy skonfigurować komputer jako
serwer DHCP.
serwer plików.
serwer aplikacji.
serwer terminali.

5. 
Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
dostępu do sieci.
transportowej.
internetowej.
aplikacji.

6. 
Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
eth()
ifconfig
ipconfig
route add

7. 
Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
narzędzia zaciskowego 8P8C.
narzędzia zaciskowego BNC.
narzędzia uderzeniowego.
narzędzia JackRapid.

8. 
Wpisując w przeglądarce sieciowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
WWW
DHCP
SQL
DNS

9. 
Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
net map
network
net use
net add

10. 
Na rysunku przedstawiono kabel
U/UTP
F/STP
U/FTP
S/FTP

11. 
Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
AC3
GSM
G.711
A.512

12. 
Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
pathping
getmac
arp -a
ping

13. 
Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
FTP
DNS
HTTP
SMTP

14. 
Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów.
korzystanie z systemu z uprawnień administratora.
konfigurację serwera pośredniczącego proxy.
automatyczne wyłączenie plików cookies.

15. 
Połączenie pomiędzy oddzielnymi sieciami i konsolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazwane
routerem.
serwerem.
przełącznikiem.
koncentratorem.

16. 
Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
20cm.
30cm.
40cm.
50cm.

17. 
Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
jednego punktu rozdzielczego na każde piętro.
jednego punktu rozdzielczego na każde 100m2 powierzchni.
jednego punktu rozdzielczego na każde 250m2 powierzchni.
jednego punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek.

18. 
Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310nm i 1550nm należy użyć
miernika mocy optycznej.
rejestratora cyfrowego.
reflektometru TDR.
testera UTP.

19. 
Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?
2
4
5
24

20. 
Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
światłowód.
skrętka typu UTP.
gruby kabel koncentryczny.
cienki kabel koncentryczny.

21. 
Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
FTP.
SSL.
SSH.
ARP.

22. 
Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
1
4
5
6

23. 
W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
1022
510
14
6

24. 
Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Lokalny.
Statyczny.
Zewnętrzny.
Dynamiczny.

25. 
Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat 5e wynosi
dwie średnice kabla.
cztery średnice kabla.
sześć średnic kabla.
osiem średnic kabla.

26. 
Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240

27. 
Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
raport pomiarowy torów transmisyjnych.
założenia projektowe sieci lokalnej.
spis rysunków wykonawczych.
kosztorys robót instalatorskich.

28. 
W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Ohm
V
A
dB

29. 
Skrót MAN oznacza sieć
lokalną.
miejską.
rozległą.
kampusową.

30. 
Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
/etc/shells
/etc/group
/etc/passwd
/etc/shadows

31. 
Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
most przezroczysty (transparent bridge).
regenerator (repeater).
firewall.
switch.

32. 
W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
@
%
&
$

33. 
Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
TCP
UDP
ICMP
HTTP

34. 
Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
kosztorys ślepy.
przedmiar robót.
kosztorys ofertowy.
specyfikacja techniczna.

35. 
W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Wide Channel
Filter IDENT
UPnP AV
SSID

36. 
Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Nieprawidłowy adres IP.
Nieodpowiedni kabel.
Zły typ przełącznika.
Zła długość kabla.

37. 
Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
hub.
switch.
router.
firewall.

38. 
Który z adresów IP należy do klasy A
119.0.0.1
192.0.2.1
134.16.0.1
169.255.2.1

39. 
Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
role i funkcje.
panel sterowania.
kontroler domeny.
Active Directory.

40. 
Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
router.
firewall.
przełącznik.
konwerter mediów.