Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Sierpień 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240

2. 
W architekturze sieci lokalnych typu klient - serwer
żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.
wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.
każdy komputer zarówno udostępnia pewne zasoby, jak i korzysta z zasobów innych komputerów.
wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają.

3. 
Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
253
254
255
256

4. 
Rysunek przedstawia symbol graficzny
rutera.
mostu.
przełącznika.
punktu dostępowego.

5. 
Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
TCP
FTP
UDP
NAT

6. 
Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
most.
router.
przełącznik.
koncentrator.

7. 
Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
TCP
SPX
HTTPS
NetBEUI

8. 
Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
S/UTP
F/UTP
S/FTP
F/FTP

9. 
Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
IMAP
WINS
DHCP
SMTP

10. 
Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
ipconfig eth0 172.16.31.1 mask 255.255.0.0
ipconfig eth0 172.16.31.1 netmask 255.255.0.0
ifconfig eth0 172.16.31.1 mask 255.255.0.0
ifconfig eth0 172.16.31.1 netmask 255.255.0.0

11. 
Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
DNS
DHCP
FTP
WWW

12. 
Na zdjęciu przedstawiono
terminator BNC.
zastępczy wtyk RJ-45.
zaślepkę gniazda RJ-45.
zaślepkę kabla światłowodowego.

13. 
Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?
PN-EN 1246471:2004
PN-EN ISO 9001:2009
ISO/IEC 8859?2
TIA/EIA?568?B

14. 
Zastosowanie którego urządzenia może być przyczyną zwiększenia liczby kolizji pakietów w sieci?
Mostu.
Rutera.
Przełącznika.
Koncentratora.

15. 
Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
MySQL
Apache
proftpd
vsftpd

16. 
Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
sniffer.
firmware.
debugger.
kompilator.

17. 
Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
portu, inny od standardowego numeru dla danej usługi.
aplikacji, do której kierowane jest zapytanie.
sekwencyjny pakietu przekazującego dane.
PID procesu uruchomionego na serwerze.

18. 
Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
ping
tracert
ifconfig
ipconfig

19. 
Zadaniem usługi DNS jest
sprawdzanie poprawności adresów IP.
translacja nazw domenowych na adresy IP.
translacja adresów IP na nazwy domenowe.
sprawdzanie poprawności adresów domenowych.

20. 
Rysunek przedstawia topologię
magistrali.
pierścienia.
pełnej siatki.
rozszerzonej gwiazdy.

21. 
Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
Most.
Ruter.
Przełącznik.
Koncentrator.

22. 
Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
IP
TCP
UDP
HTTP

23. 
Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
10.0.0.0
10.10.0.0
10.10.10.255
10.255.255.255

24. 
Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
10 Mb/s
100 Mb/s
1 Gb/s
10 Gb/s

25. 
Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
SSH
POP3
SMTP
TELNET

26. 
Funkcją serwera FTP jest
monitoring sieci.
synchronizacja czasu.
udostępnianie plików.
zarządzanie kontami poczty.

27. 
Urządzenie przedstawione na rysunku to
ruter.
wtórnik.
koncentrator.
bramka VoIP.

28. 
Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
DVI
BNC
8P8C
RS232

29. 
Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
10 m
100 m
500 m
1 000 m

30. 
Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
10GBase-T
10GBase-SR
1000Base-SX
1000Base-LX

31. 
Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
serwera Proxy.
zapory sieciowej.
blokady portu 80.
programu antywirusowego.

32. 
Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
zmiana adresu MAC rutera.
zmiana identyfikatora SSID.
stosowanie szyfrowania WEP.
stosowanie szyfrowania WPA-PSK.

33. 
Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
sshd
httpd
vsftpd
MySqld

34. 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240
255.255.255.248

35. 
Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr?
30 zł
40 zł
50 zł
60 zł

36. 
Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
przechwytywanie pakietów sieciowych.
podmianę pakietów przesyłanych przez sieć.
zbieranie informacji na temat atakowanej sieci.
przeciążenie aplikacji serwującej określone dane.

37. 
Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
FTP
UDP
ARP
TCP

38. 
Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
171.25.0.0
171.25.255.0
171.25.172.255
171.25.255.255

39. 
Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
802.11 a
802.11 b
802.11 g
802.11 n

40. 
Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
liczbę przełączników w sieci.
liczbę komputerów w sieci.
obciążenie ruchu sieciowego.
mapę połączeń.