Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2014
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
dwa gniazda abonenckie.
główny punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim.
pośredni punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim.
główny punkt rozdzielczy z pośrednimi punktami rozdzielczymi.

2. 
Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
1 Gb
10 Mb
100 Mb
100 GB

3. 
W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
testera okablowania.
reflektometru kablowego TDR.
reflektometru optycznego OTDR.
analizatora protokołów sieciowych.

4. 
Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
254
255
510
512

5. 
Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pełni funkcję firewalla.
Rozwiązuje nazwy domenowe.
Jest systemem wymiany plików.
Jest serwerem stron internetowych.

6. 
Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi.
istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci.
żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych.
wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów.

7. 
Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Bezpieczny protokół terminalu sieciowego udostępniający usługi szyfrowania połączenia.
Protokół do zdalnej pracy na odległym komputerze nie zapewniający kodowania transmisji.
Sesje SSH powodują wysyłanie zwykłego tekstu, niezaszyfrowanych danych.
Sesje SSH nie pozwalają określić, czy punkty końcowe są autentyczne.

8. 
Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
20.
25.
53.
69.

9. 
Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
NAT
DNS
DHCP
WINS

10. 
W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
1
2
3
4

11. 
Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
255.255.255.128
255.255.255.192
255.255.255.224
255.255.255.240

12. 
Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
IEEE 802.3i
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3ab

13. 
Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
telefonicznych.
przewodowych.
światłowodowych.
bezprzewodowych.

14. 
Który z adresów IP należy do klasy B?
96.15.2.4
100.10.10.2
134.192.16.1
198.15.10.112

15. 
Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
zaporę ogniową.
skaner antywirusowy.
oprogramowanie antyspamowe.
bezpieczną przeglądarkę stron WWW.

16. 
Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
1
2
4
8

17. 
Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
FTP
DNS
WWW
DHCP

18. 
Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
2
3
4
5

19. 
Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
54 Mbps
100 Mbps
108 Mbps
1000 Mbps

20. 
Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Dipolowa.
Izotropowa.
Paraboliczna.
Mikropaskowa.

21. 
Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
routing.
sniffing.
tracking.
conntrack.

22. 
W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
5 m2
10 m2
20 m2
30 m2

23. 
Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
FTP
POP3
SMTP
HTTP

24. 
Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Most.
Router.
Przełącznik.
Koncentrator.

25. 
ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
adres poczty e-mail.
nazwę domenową.
nazwę komputera.
adres sprzętowy.

26. 
Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
siatki.
drzewa.
gwiazdy.
magistrali.

27. 
Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
CSA T527
EIA/TIA 607
TIA/EIA-568-B-1
TIA/EIA-568-B-2

28. 
Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
UTP Cat 5
UTP Cat 6
UTP Cat 5e
FTP Cat 5e

29. 
Na rysunku przedstawiono tylny panel
routera.
mostu.
modemu.
koncentratora.

30. 
Norma EN 50167 dotyczy okablowania
pionowego.
poziomego.
szkieletowego.
kampusowego.

31. 
Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Mobilny.
Lokalny.
Tymczasowy.
Obowiązkowy.

32. 
Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Wszyscy.
Użytkownicy.
Administratorzy.
Operatorzy kont.

33. 
Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
32 zł
40 zł
45 zł
50 zł

34. 
Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
viewer.
sniffer.
spywer.
keyloger.

35. 
Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Ruter.
Modem.
Przełącznik.
Koncentrator.

36. 
Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
most.
bramę.
przełącznik.
koncentrator.

37. 
Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
może przydzielić maksymalnie 10 adresów IP
może przydzielić maksymalnie 154 adresy IP
przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 ? 192.168.1.10
przydziela adresy IP z zakresu 192.168.1.1 ? 192.168.1.100

38. 
Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
IP
TCP
ARP
UDP

39. 
Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Fizycznej.
Sieciowej.
Łącza danych.
Transportowej.

40. 
Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
Ping.
Telnet.
Netstat.
Ipconfig.