Kolejny egzamin E.13 coraz bliżej...

Nazwa kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Oznaczenie kwalifikacji: E.13
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Styczeń 2015
CZĘŚĆ PISEMNA
1. 
Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
Jest to protokół routingu.
Jest to protokół konfiguracji hosta.
Jest to protokół przesyłania plików.
Jest to protokół dostępu do bazy danych.

2. 
Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
10.0.0.0 - 10.255.255.255
127.0.0.0 - 127.255.255.255
172.16.0.0. - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

3. 
Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
tftp
ssh
telnet
rlogin

4. 
Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
62
64
126
128

5. 
Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się pokazany na rysunku adapter?
Ze światłowodem.
Z przewodem FTP.
Z przewodem UTP.
Z przewodem koncentrycznym.

6. 
Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
PROFTPD
APACHE
WINS
IIS

7. 
Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Do klasy A.
Do klasy B.
Do klasy C.
Do klasy D.

8. 
Komputer pracujący w domenie Active Directory nie może połączyć się z kontrolerem domeny, na którym jest przechowywany profil użytkownika. Jaki typ profilu użytkownika zostanie utworzony na tym komputerze?
Lokalny.
Mobilny.
Tymczasowy.
Obowiązkowy.

9. 
Urządzenie przedstawione na rysunku to
zaciskarka wtyków RJ45.
tester długości okablowania.
tester diodowy przewodu UTP.
narzędzie uderzeniowe typu krone.

10. 
Które urządzenie przedstawia rysunek?
Hub.
Switch.
Access Point.
Bramka VoIP.

11. 
Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
grups -g technikum nowak
useradd -g technikum nowak
usermod -g technikum nowak
usergroup -g technikum nowak

12. 
Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Biało-niebieski, niebieski, biało-brązowy,brązowy, biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy.
Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy.
Biało-brązowy, brązowy, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony.
Biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, biało-brązowy, brązowy.

13. 
Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to
ARP
UDP
TCP
SSH

14. 
W systemie Linux ustawiono prawa dostępu do folderu określone w postaci ciągu znaków rwx--x--x. Jakiej wartości numerycznej odpowiadają te prawa?
777
711
621
543

15. 
Wykonując projekt sieci LAN, wykorzystano medium transmisyjne standardu Ethernet 1000Base-T. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
Standard ten umożliwia transmisję typu half-duplex przy maksymalnym zasięgu 1000m.
Standard ten umożliwia transmisję typu full-duplex przy maksymalnym zasięgu 100m.
Jest to standard sieci optycznych pracujących na światłowodzie wielomodowym.
Jest to standard sieci optycznych, której maksymalny zasięg to 1000m.

16. 
Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Hub.
Router.
Switch.
Access Point.

17. 
Użytkownik Gość należy do grupy Goście. Grupa Goście należy do grupy Wszyscy. Wskaż uprawnienia udziału użytkownika Gość do folderu test1.
Użytkownik Gość nie posiada uprawnień do folderu test1.
Użytkownik Gość posiada pełne uprawnienia do folderu test1.
Użytkownik Gość posiada uprawnienia tylko zapisu do folderu test1.
Użytkownik Gość posiada uprawnienia tylko do odczytu do folderu test1.

18. 
W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Adres IP hosta.
Domyslną bramę.
Adres serwera DNS.
Adres serwera DHCP.

19. 
Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
Modem.
Przełącznik.
Koncentrator.
Karta sieciowa.

20. 
Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
FTP
DNS
HTTP
POP3

21. 
Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
usersadd
usermod
useradd
net user

22. 
Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
WEP
WPA
WPA2
Autoryzacja

23. 
Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
Główny punkt rozdzielczy z pośrednimi punktami rozdzielczymi.
Gniazdo abonenckie z pośrednim punktem rozdzielczym.
Główny punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim.
Dwa pośrednie punkty abonenckie.

24. 
Który z protokołów przekształca logiczne adresy IP na fizyczne adresy MAC stosowane w sieci Ethernet?
IP
IRC
ARP
SNMP

25. 
Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
Korzystanie z antydialera.
Zmiana hasła użytkownika.
Szyfrowanie danych w sieci.
Skanowanie programem antywirusowym.

26. 
Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
FTP
ARP
UDP
ICMP

27. 
Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika, to topologia
siatki.
gwiazdy.
magistrali.
pierścienia.

28. 
Która usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
DNS
WINS
DHCP
PROXY

29. 
Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
tablicę trasowania.
statystykę odwiedzin stron internetowych.
wszystkie aktywne połączenia protokołu TCP.
aktualne parametry konfiguracyjne sieci TCP/IP.

30. 
Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
Urządzenia w sieci mają adresy klasy A.
Filtrowanie adresów MAC jest wyłączone.
W tym momencie w sieci WiFi pracuje 7 urządzeń.
Dostęp do sieci bezprzewodowej jest dozwolony wyłącznie dla siedmiu urządzeń.

31. 
Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Światłowód.
Skrętka ekranowana.
Skrętka nieekranowana.
Przewód koncentryczny.

32. 
Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?
Adresy IP należą do różnych podsieci.
Host C ma źle ustawioną bramę domyślną.
Adres IP hosta C jest adresem rozgłoszeniowym.
Switch, do którego są podłączone hosty, jest wyłączony.

33. 
Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl) użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
Niepoprawny adres IP hosta.
Niepoprawny adres IP serwera DNS.
Niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci.
Niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna.

34. 
Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
konfiguracji karty sieciowej.
konfiguracji zapory sieciowej.
konfiguracji serwera pocztowego.
konfiguracji zdalnego dostępu do serwera.

35. 
Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?
Siatki.
Gwiazdy.
Magistrali.
Pierścienia.

36. 
Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows wyświetli informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
net file
net print
net share
net session

37. 
Które polecenie w systemie Linux umożliwia sprawdzenie adresu IP przypisanego do interfejsu sieciowego?
ifconfig
ipconfig
msconfig
tcpconfig

38. 
Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
przewód UTP Kat. 5.
przewód UTP Kat. 6.
światłowód wielomodowy.
światłowód jednomodowy.

39. 
Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
W Active Directory informacje grupowane są hierarchicznie.
Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa.
Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft.
Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów.

40. 
Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
get mac
ifconfig -a
show mac
ipconfig /all