E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Cześć! Dziś próbujemy modyfikować naszą bazę danych.
Opowiemy sobie, jak zmienić nazwę tabeli, kolumny, dodać, usunąć kolumnę.
Jak zmienić kodowanie bazy i tabel. Jak usunąć tabele, bazę.

JAK ZMODYFIKOWAĆ NASZĄ BAZĘ?

X

ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD nazwa_kolumny definicja_kolumny;

np. ALTER TABLE pasazer ADD wiek int;

X

ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD (kolumna1 definicja_kolumny,
   kolumna_2 definicja_kolumny,
   ...
   kolumna_n definicja_kolumny);

np.
ALTER TABLE pasazer
ADD (wiek int,
   plec varchar(1));

X

ALTER TABLE nazwa_tabeli
MODIFY nazwa_kolumny typ_kolumny;
 
np.
ALTER TABLE pasazer
MODIFY plec varchar(10) NOT NULL;

X

ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP COLUMN nazwa_kolumny;

np.
ALTER TABLE pasazer
DROP COLUMN wiek;

X

ALTER TABLE nazwa_tabeli
CHANGE COLUMN stara_nazwa TO nowa_nazwa;
 
np.
ALTER TABLE pasazer
CHANGE COLUMN wiek TO ilelat; 

X

ALTER TABLE nazwa_tabeli
RENAME TO nowa_nazwa_tabeli;

np.
ALTER TABLE pasazer
RENAME TO pasazerowie;

X

ALTER DATABASE nazwa_bazy CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE nazwa_tabeli CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE nazwa_tabeli CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

X

ALTER DATABASE rezerwacje_lotnicze CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE adres CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE adres CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE pasazer CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE pasazer CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE rezerwacja CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE rezerwacja CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE lot CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE lot CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE status_rezerwacji CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE status_rezerwacji CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE samolot CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
ALTER TABLE samolot CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

X

DROP TABLE nazwa_tabeli;

np.
DROP TABLE samolot;

X

DROP DATABASE nazwa_bazy;

np.
DROP DATABASE rezerwacje_lotnicze;

X