E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Cześć! Tym razem tylko krótka informacja o tym, jak połączyć się z bazą danych.
Połączymy się z hostem, wybierzemy bazę oraz ustawimy kodowanie znaków.

POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH

Poniżej najbardziej standardowy kod połączenia z bazą danych w sposób strukturalny.

$dbhost = "host";
$dbname = "nazwabazy";
$dbuser = "uzytkownik";
$dbpass = "haslo";

$baza = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
if (mysqli_connect_errno()) {
    exit();
}
mysqli_select_db($baza, $dbname);
mysqli_query($baza, "SET CHARACTER SET UTF8");

To samo w wersji obiektowej

$dbhost = "host";
$dbname = "nazwabazy";
$dbuser = "uzytkownik";
$dbpass = "haslo";

$baza = new mysqli($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);

if ($baza->connect_error) {
    die("Błąd połączenia: " . $baza->connect_error);
}

$baza->set_charset("utf8");