E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Cześć! Do pobrania poniżej plik struktury bazy danych wraz z danymi do importu.
Kilka zadań do wykonania w oparciu o przedstawiony schemat bazy.

ZNAJDŹMY COŚ W DZIENNIKU

Język SQL - wyszukiwanie - zadanie 2

Plik do pobrania:Wykonaj następujące zapytania do bazy:

 1. Wypisz imiona uczniów zawierające w sobie litery K oraz S.
  Odpowiedź:
  +-------------+
  | imie    |
  +-------------+
  | Aleks    |
  | Franciszka |
  | Maksyma   |
  | Maksyma   |
  | Kwiatosława |
  | Konstantyn |
  | Kosma    |
  | Arkadiusz  |
  | Agnieszka  |
  | Maksymilian |
  | Kajusz   |
  | Oktawiusz  |
  | Franciszek |
  | Herakles  |
  | Łukasz   |
  | Franciszek |
  | Maksyma   |
  | Krystyn   |
  | Łukasz   |
  | Krzesisław |
  | Paskal   |
  | Roksana   |
  | Aleksja   |
  | Mieszko   |
  | Konstantyn |
  | Aleksa   |
  | Krystyna  |
  +-------------+
  27 rows in set (0.00 sec)
  									
 2. Ile w klasach pierwszych wystawiono do tej pory ocen niedostatecznych?
  Odpowiedź:
  +------------------+
  | niedostatecznych |
  +------------------+
  |       121 |
  +------------------+
  									
 3. Podaj imię i nazwisko nauczyciela, który wystawił ocenę niedostateczną z egzaminu próbnemu uczniowi Zenobiusz Stankiewicz.
  Odpowiedź:
  +-------+----------+
  | imie | nazwisko |
  +-------+----------+
  | Kosma | Czogała |
  +-------+----------+
  									
 4. Wypisz oceny wystawione przez nauczyciela Łukasz Rybski, gdzie ocena jest mniejsza niż 3, waga oceny wynosi 2 lub 3.
  Odpowiedź:
  +-------+
  | ocena |
  +-------+
  |   2 |
  |   2 |
  |   2 |
  |   1 |
  |   2 |
  |   1 |
  |   1 |
  |   1 |
  |   2 |
  |   1 |
  +-------+
  									
 5. Podaj średnią ocen klasy 3b z przedmiotu technologia informacyjna
  Odpowiedź:
  +-----------------------+
  | średnia klasy 3b z ti |
  +-----------------------+
  |        2.9375 |
  +-----------------------+
  									
 6. Wymień z imienia i nazwiska nauczycieli, którzy wystawili ocenę niedostateczną z kartkówki z matematyki
  Odpowiedź:
  +------------+-----------+
  | imie    | nazwisko |
  +------------+-----------+
  | Placyd   | Wacław  |
  | Wierada  | Malka   |
  | Dargosława | Napierała |
  +------------+-----------+
  									
 7. Podaj nazwiska uczniów, którzy chodzą do klasy 3c, a ich nazwisko rozpoczyna się od litery M lub P.
  Odpowiedź:
  +-----------+
  | nazwisko |
  +-----------+
  | Mętel   |
  | Mysłek  |
  | Mucha   |
  | Posłuszna |
  | Mućka   |
  +-----------+
  									
 8. Wypisz nazwiska i daty urodzenia nauczycieli, który wystawili jakąkolwiek ocenę uczniowi o imieniu Zenobiusz.
  +-----------+----------------+
  | Nazwisko | Data urodzenia |
  +-----------+----------------+
  | Ostręga  |      1958 |
  | Konopka  |      1950 |
  | Latocha  |      1966 |
  | Malka   |      1978 |
  | Borowa  |      1976 |
  | Sztandera |      1984 |
  | Drwięga  |      1975 |
  | Żółkowski |      1980 |
  | Czogała  |      1950 |
  +-----------+----------------+
  									
 9. Podaj imiona i nazwiska uczniów, w których imieniu i nazwisku jako druga litera występuje 'o'
  +------------+-------------+
  | imie    | nazwisko  |
  +------------+-------------+
  | Kosma   | Kośla    |
  | Roman   | Mossakowski |
  | Sofroniusz | Koryciński |
  | Rozamunda | Mokwa    |
  | Rozamunda | Posłuszna  |
  | Longin   | Koperski  |
  | Dobiesława | Rolka    |
  | Roksana  | Kociuba   |
  | Konstantyn | Nowosielski |
  | Bożan   | Borawski  |
  +------------+-------------+
  									
 10. (*) Podaj id, imię, nazwisko oraz średnią ocen pięciorga uczniów z najwyższymi średnimi ocen, których nazwisko rozpoczyna się od litery G.
  Odpowiedź:
  +-----+------------+----------+---------+
  | ID | IMIĘ    | NAZWISKO | ŚREDNIA |
  +-----+------------+----------+---------+
  | 68 | Nikodema  | Gala   | 5.0000 |
  | 270 | Karima   | Gunia  | 4.2500 |
  | 214 | Felicja  | Golenia | 4.0000 |
  | 111 | Jaromir  | Gajewski | 3.8000 |
  | 410 | Chwalisław | Grudzień | 3.7500 |
  +-----+------------+----------+---------+