EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

SŁÓW KILKA O HTML

Podstawowe informacje dotyczące struktury dokumentu HTML5, jej wymaganych elemtntów oraz sposobu jej zapisu.

ELEMENTY MULTIMEDIALNE

W przygotowaniu...

UKŁAD STRONY

W przygotowaniu...

LISTY

W przygotowaniu...

TABELE

W przygotowaniu...

FORMULARZE

W przygotowaniu...

WALIDACJA KODU

W przygotowaniu...

W STYLU CSS

PODSTAWOWE INFORMACJE

W przygotowaniu...

FORMATOWANIE TEKSTU

W przygotowaniu...

FORMATOWANIE ELEMENTÓW

W przygotowaniu...

Sposoby zapisu koloru. Zapis w postaci anglojęzycznej nazwy bądź kodu koloru z modelu RGB.

PODSTAWY JS

Od prostych operatorów dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia po bardziej skomplikowane konstrukcje.

Praktyczne wykorzystanie instukcji warunkowej IF. Konstrukcja IF, ELSE IF, ELSE. Instrukcja SWITCH.

Podstawowe informacje dotyczące wykorzystania pętli FOR, WHILE oraz DO WHILE.

Deklaracja, wypełnianie i wypisywanie na ekran zawartości tablic. Dodawanie elementów, usuwanie ich, wyszukiwanie w tablicy.

FUNKCJE

W przygotowaniu...

FORMULARZE

W przygotowaniu...

ZAGADNIENIA Z PHP

OPERACJE NA ZMIENNYCH

W przygotowaniu...

INSTRUKCJE WARUNKOWE

W przygotowaniu...

PĘTLE

W przygotowaniu...

TABLICE

W przygotowaniu...

FUNKCJE

W przygotowaniu...

FORMULARZE

W przygotowaniu...

Połączymy się z hostem, wybierzemy bazę oraz ustawimy kodowanie znaków.

Wypisywanie na ekran zawartości tabel, dodawanie, aktualizowanie, usuwanie rekordów.

ZAGADNIENIA Z BAZ DANYCH

Projektowanie bazy danych rozpoczynamy od modelowania elementów świata rzeczywistego w postaci diagramu związków encji.

Tworzenie bazy danych oraz tabel. Klucze główne i obce. Relacje pomiędzy tabelami. Wypełnianie tabeli danymi.

Edycja bazy, tabel, zmiany nazw kolumn, poprawa kodowania. Usuwanie tabel i baz danych.

Zapytania do bazy - polecenie SELECT wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza.

System zarządzania bazą danych. Prosty w obsłudze, funkcjonalny i najpopularniejszy, jeśli chodzi o technologie internetowe.

MS ACCESS

W przygotowaniu...