EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Cześć! Mamy już bazę, wprowadzone przykładowe dane.
Dziś spróbujemy sobie te dane poprzeglądać.
Odnaleźć informacje po zadanych kryteriach.

NADSZEDŁ CZAS POSZUKIWAŃ

 • WHERE .
 • GROUP BY .
 • HAVING .
 • ORDER BY .
 • AS .

Język SQL - Tworzenie

X

SELECT * FROM pasazer;
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak   | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak   | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
| 4 | Zdzisław | Konopka  | 7602334213  | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl     |    1 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl  |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE adres_id = 1;
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
| 4 | Zdzisław | Konopka  | 7602334213  | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl    |    1 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer ORDER by id DESC LIMIT 1;
+----+----------+-----------+--------------+-----------+--------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon  | mail              | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-----------+--------------------------------+----------+
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123 | podziemie@thissiteisamazing.pl |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-----------+--------------------------------+----------+

SELECT * FROM pasazer ORDER by id ASC LIMIT 1;
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE imie LIKE 'Jan';
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
| 2 | Jan | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl |    2 |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+

SELECT * FROM pasazer WHERE imie LIKE 'JAN';
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
| 2 | Jan | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl |    2 |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE id >=3;
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 3 | Tadeusz | Nowak   | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
| 4 | Zdzisław | Konopka  | 7602334213  | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl     |    1 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl  |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE id BETWEEN 2 AND 4;
+----+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 2 | Jan   | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak  | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
| 4 | Zdzisław | Konopka | 7602334213 | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl     |    1 |
+----+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE id <> 3;
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak   | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl |    2 |
| 4 | Zdzisław | Konopka  | 7602334213  | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl    |    1 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE id IN (1,2,5);
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak   | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl |    2 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer ORDER by pesel;
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl  |    1 |
| 3 | Tadeusz | Nowak   | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 4 | Zdzisław | Konopka  | 7602334213  | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl     |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak   | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE telefon LIKE '1%';
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 2 | Jan   | Nowak   | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl |    2 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+--------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE pesel LIKE '_6%';
+----+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak  | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
| 4 | Zdzisław | Konopka | 7602334213 | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl     |    1 |
+----+----------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE imie LIKE '%a';
+----+----------+-----------+--------------+-----------+--------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon  | mail              | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-----------+--------------------------------+----------+
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123 | podziemie@thissiteisamazing.pl |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-----------+--------------------------------+----------+

X

SELECT count(*) as ile FROM pasazer WHERE nazwisko LIKE '%a';
+-----+
| ile |
+-----+
|  2 |
+-----+

X

SELECT DISTINCT imie FROM pasazer;
+----------+
| imie   |
+----------+
| Jan   |
| Tadeusz |
| Zdzisław |
| Wiesława |
+----------+

X

SELECT * FROM rezerwacja;
+----+-----------------+------------------------------+------------+----------------+----------------------+
| id | numer_siedzenia | bagaz            | pasazer_id | lot_numer_lotu | status_rezerwacji_id |
+----+-----------------+------------------------------+------------+----------------+----------------------+
| 1 |       13 | Owca             |     5 |       1 |          4 |
| 2 |       123 | Cztery ogórki        |     3 |       2 |          2 |
| 3 |       911 | Materiały wybuchowe + granat |     2 |       1 |          3 |
+----+-----------------+------------------------------+------------+----------------+----------------------+

SELECT * FROM pasazer;
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie   | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak   | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak   | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
| 4 | Zdzisław | Konopka  | 7602334213  | 3424325434 | zdzichu@ilovethissite.pl     |    1 |
| 5 | Wiesława | Zzagrobna | 201005123456 | 123456123  | podziemie@thissiteisamazing.pl  |    1 |
+----+----------+-----------+--------------+-------------+----------------------------------+----------+

SELECT * FROM adres;
+----+-------------+----------+-------------+-----------------+------------+--------------+
| id | wojewodztwo | powiat  | miejscowosc | ulica      | numer_domu | numer_lokalu |
+----+-------------+----------+-------------+-----------------+------------+--------------+
| 1 | pomorskie  | lęborski | Lębork   | Marcinkowskiego | 1     | NULL     |
| 2 | pomorskie  | lęborski | Lębork   | Warszawska   | 112    | NULL     |
| 3 | pomorskie  | lęborski | Lębork   | Pionierów    | 997    | 999     |
+----+-------------+----------+-------------+-----------------+------------+--------------+

X

SELECT nazwisko FROM pasazer WHERE adres_id IN( SELECT id FROM adres WHERE ulica LIKE 'Marcinkowskiego' );
+-----------+
| nazwisko |
+-----------+
| Kowalski |
| Konopka  |
| Zzagrobna |
+-----------+

X

SELECT bagaz FROM rezerwacja WHERE pasazer_id IN ( 
	SELECT id FROM pasazer WHERE adres_id IN ( 
		SELECT id FROM adres WHERE ulica LIKE 'Warszawska' 
	) 
);
+------------------------------+
| bagaz            |
+------------------------------+
| Materiały wybuchowe + granat |
+------------------------------+

X

SELECT * FROM samolot;
+----+---------------+------------+
| id | producent   | typ    |
+----+---------------+------------+
| 1 | Ąty      | Ęście   |
| 2 | Boink     | Drimlajner |
| 3 | Garaż Konrada | Awionurek |
| 4 | MakroHard   | Doors   |
+----+---------------+------------+

SELECT * FROM lot;
+------------+---------------------+------------+
| numer_lotu | data_wylotu     | samolot_id |
+------------+---------------------+------------+
|     1 | 2027-12-27 20:20:20 |     3 |
|     2 | 2016-10-04 00:00:00 |     3 |
|     3 | 2012-12-12 11:11:00 |     4 |
|     4 | 2019-05-24 23:03:00 |     2 |
+------------+---------------------+------------+

X

SELECT numer_lotu FROM lot WHERE data_wylotu > '2015-01-21 22:13:15';
+------------+
| numer_lotu |
+------------+
|     1 |
|     2 |
|     4 |
+------------+

X

SELECT typ FROM samolot where id IN ( 
	SELECT samolot_id FROM lot WHERE data_wylotu BETWEEN '2014-01-30 14:15:55' AND '2018-09-29 10:15:55'
);
+-----------+
| typ    |
+-----------+
| Awionurek |
+-----------+

X

SELECT pasazer.imie AS Imie, pasazer.nazwisko AS Nazwisko,
    adres.ulica AS Ulica
 FROM pasazer
 JOIN adres
  ON pasazer.adres_id = adres.id;
  
+----------+-----------+-----------------+
| Imie   | Nazwisko | Ulica      |
+----------+-----------+-----------------+
| Jan   | Kowalski | Marcinkowskiego |
| Zdzisław | Konopka  | Marcinkowskiego |
| Wiesława | Zzagrobna | Marcinkowskiego |
| Jan   | Nowak   | Warszawska   |
| Tadeusz | Nowak   | Pionierów    |
+----------+-----------+-----------------+

X

select imie, nazwisko, miejscowosc, ulica, numer_domu FROM pasazer INNER JOIN adres ON pasazer.adres_id = adres.id;
+----------+-----------+-------------+-----------------+------------+
| imie   | nazwisko | miejscowosc | ulica      | numer_domu |
+----------+-----------+-------------+-----------------+------------+
| Jan   | Kowalski | Lębork   | Marcinkowskiego | 1     |
| Zdzisław | Konopka  | Lębork   | Marcinkowskiego | 1     |
| Wiesława | Zzagrobna | Lębork   | Marcinkowskiego | 1     |
| Jan   | Nowak   | Lębork   | Warszawska   | 112    |
| Tadeusz | Nowak   | Lębork   | Pionierów    | 997    |
+----------+-----------+-------------+-----------------+------------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE imie = 'Jan' UNION Select * FROM pasazer WHERE imie = 'Tadeusz';
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie  | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak  | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
SELECT * FROM pasazer WHERE imie = 'Jan' UNION Select * FROM pasazer WHERE nazwisko = 'Nowak';
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie  | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak  | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+

SELECT * FROM pasazer WHERE imie = 'Jan' UNION ALL Select * FROM pasazer WHERE nazwisko = 'Nowak';
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| id | imie  | nazwisko | pesel    | telefon   | mail               | adres_id |
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+
| 1 | Jan   | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl  |    1 |
| 2 | Jan   | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 2 | Jan   | Nowak  | 86110045455 | 12312312312 | jann@ilovetechnikinformatyk.pl  |    2 |
| 3 | Tadeusz | Nowak  | 46120023232 | 45678901332 | tadzio@ilovetechnikinformatyk.pl |    3 |
+----+---------+----------+-------------+-------------+----------------------------------+----------+

X

SELECT * FROM pasazer WHERE imie = 'Jan' AND id NOT IN ( Select id FROM pasazer WHERE nazwisko = 'Nowak');
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| id | imie | nazwisko | pesel    | telefon   | mail              | adres_id |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+
| 1 | Jan | Kowalski | 66110012121 | 66677712345 | jank@ilovetechnikinformatyk.pl |    1 |
+----+------+----------+-------------+-------------+--------------------------------+----------+