EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Cześć! Czas ponadużywać słowa JEŻELI :) Wykorzystamy je dziś wielokrotnie.
Omówimy podstawową konstrukcję instrukcji warunkowej.
Poznamy również budowę instrukcji switch.

INSTRUKCJE WARUNKOWE

X

var a = 1, b=1, c=1;
if(a>5)
b++;
c++;

document.write(b+'
'+c);
1
2
var a = 1, b=1, c=1;
if(a>5){
b++;
c++;
}
document.write(b+'
'+c);
2
2

X

var a = parseInt(prompt());
if(a%2==0) document.write('Liczba parzysta');
if(a%2!=0) document.write('Liczba nieparzysta');
var a = parseInt(prompt());
if(a%2==0) document.write('Liczba parzysta');
else document.write('Liczba nieparzysta');

X

var a = parseInt(prompt('Podaj liczbę'));
if(a>0) document.write('Liczba większa od 0');
else if(a<0) document.write('Liczba mniejsza od 0');
else document.write('Liczba równa 0');

X

var a = parseInt(prompt('Podaj liczbę'));

switch(a){
	case 1: 
		document.write('Wybrano opcję 1'); 
		break;
	case 2:
		document.write('Wybrano opcję 2'); 
		break;
	case 3: 
		document.write('Wybrano opcję 3'); 
		break;
	default: 
		document.write('Po co naciskasz nie to co powinieneś?!'); 
		break;
}

X

switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    dzien = "Niedziela";
    break;
  case 1:
    dzien = "Poniedziałek";
    break;
  case 2:
    dzien = "Wtorek";
    break;
  case 3:
    dzien = "Środa";
    break;
  case 4:
    dzien = "Czwartek";
    break;
  case 5:
    dzien = "Piątek";
    break;
  case 6:
    dzien = "Sobota";
}
document.write(dzien);