EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Cześć! Tym razem będziemy wielokrotnie wykonywali te same czynności.
A w zasadzie wykona je za nas struktura zwana pętlą.
Omówimy sobie budowę pętli FOR, WHILE oraz DO WHILE.

PĘTLA FOR

X

for(var i=1; i<=10; i++){
	document.write(i+' ');
}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

for(var a=0, b=14; a<20; a++, b+=7){
	document.write(b+' ');
}
14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147

X

var a = 5;
for(;;){
	if(a<15){
		document.write(a+' ');
		a+=2;
		continue;
		document.write('Supertajne!');
	}else{
		document.write('
Czas pożegnań...'); break; } }
5 7 9 11 13
Czas pożegnań...

X

PĘTLA WHILE

X

var a=1;
while (a<=10){
document.write(a+' ');
a++;
}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X

var c;
while (1){
c = prompt('Podaj cyfrę...');
if(c==0) break;
document.write(c+' ');
}
var c, z=1;
while (z){
c = prompt('Podaj cyfrę...');
if(c==0) z=0;
else document.write(c+' ');
}

X

PĘTLA DO WHILE

X

var a=1;
do{
document.write(a+' ');
a++;
} while (a<=10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

var a=11;
do{
document.write(a+' ');
a++;
} while (a<=10)
11

X