EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Cześć! Tym razem deklarowanie odgromnej ilości zmiennych zastąpimy ulokowaniem ich w grupie.
Zadeklarujemy tablicę jednowymiarową, wypełnimy ją danymi.
Wykorzystamy mechanizm pętli do jej wypełniania i odczytu z niej danych.

JAVASCRIPT TABLICE

X

tablice

X

var tablica = ['Jeden', 'Dwa', 'Trzy'];
document.write(tablica[0]+'
'); document.write(tablica.length);
Jeden
3 

X

var tablica = new Array();
tablica[0]='TV';
document.write(tablica[0]);
TV

X

var tablica = new Array();

X

var tablica = new Array();
var a;

for(var i=0; i<20; i++){
	a = Math.random();
	a *= 100;
	a = Math.round(a);
	tablica[i] = a;
}

for(var i=0; i < tablica.length; i++){
	document.write(tablica[i]+' ');
}
71 89 98 40 38 65 40 32 98 47 52 15 46 12 85 32 67 73 79 32

X

var max = 0;
var tablica = new Array();
var a;

for(var i=0; i<20; i++){
	a = Math.random();
	a *= 100;
	a = Math.round(a);
	tablica[i] = a;
}

for(var i=0; imax){
		max = tablica[i];
	}
}
document.write('Największa wartość w tablicy to: '+max);

X

var tablica = ['Jeden', 'Dwa', 'Trzy'];
document.write(tablica.join()+'
'); document.write(tablica.join(' - '));
Jeden,Dwa,Trzy
Jeden - Dwa - Trzy 

X

var tablica = [3,5,8,4,2,6,1,9];
document.write(tablica.join()+'
'); tablica.reverse(); document.write(tablica.join()+'
'); tablica.sort(); document.write(tablica.join()+'
'); tablica.reverse(); document.write(tablica.join()+'
');
3,5,8,4,2,6,1,9
9,1,6,2,4,8,5,3
1,2,3,4,5,6,8,9
9,8,6,5,4,3,2,1

X

var tablica = ['Jeden', 'Dwa', 'Trzy'];
tablica.push('Cztery', 'Pięć');
document.write(tablica.join()+'
'); tablica.pop(); document.write(tablica.join()+'
'); tablica.unshift('Zero'); document.write(tablica.join()+'
'); tablica.shift(); document.write(tablica.join()+'
'); tablica.splice(2, 1); document.write(tablica.join()+'
'); tablica.splice(2, 0, 'Trzy'); document.write(tablica.join());
Jeden,Dwa,Trzy,Cztery,Pięć
Jeden,Dwa,Trzy,Cztery
Zero,Jeden,Dwa,Trzy,Cztery
Jeden,Dwa,Trzy,Cztery
Jeden,Dwa,Cztery
Jeden,Dwa,Trzy,Cztery

X