EE.9: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Cześć! Do pobrania poniżej plik struktury bazy danych wraz z danymi do importu.
Kilka zadań do wykonania w oparciu o przedstawiony schemat bazy.
Jeśli poradzisz sobie z poniższymi zadaniami, to SQL Ci nie straszny.

WYSZUKAJMY COŚ W PLANIE LEKCJI

Język SQL - wyszukiwanie - zadanie 1

Plik do pobrania:Wykonaj następujące zapytania do bazy:

  1. Wypisz wszystkich uczniów o imionach zaczynających się od litery K.
  2. Z którego rocznika jest nauczyciel o imieniu Olaf?
  3. Ilu nauczycieli urodziło się przed rokiem 1970?
  4. Wypisz wszystkich uczniów klasy 3 TI.
  5. Wypisz wszystkich uczniów klas o profilu "elektryk".
  6. Ilu nauczycieli ma lekcje w sali 23?
  7. Wypisz imiona dziewcząt chodzących do klasy 1 TI.
  8. Ilu uczniów chodzi do wszystkich klas II?
  9. Ile lekcji odbywa się w poniedziałek w sali 129?
  10. Podaj imię i nazwisko nauczyciela, który w piątek na 5 lekcji ma zajęcia z klasą 4 o profilu elektryk.