TECHNIK INFORMATYK

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Pytanie z przedmiotu systemy operacyjne, kwalifikacji E.12

Który obiekt bazy danych MS Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?

Makro.
Raport.
Kwerenda.
Formularz.

Powered by PROSK.pl