TECHNIK INFORMATYK

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Pytanie z przedmiotu oprogramowanie biurowe

Jaki program należy uruchomić w edytorze MS Word, w celu wstawienia do tekstu skomplikowanego wzoru matematycznego?

Tezaurus.
Designer.
Microsoft Graph.
Microsoft Equation.

Powered by PROSK.pl