Technik Informatyk – arkusze

Baza Arkuszy

Serwis Technik-Informatyk.pl to największy zbiór arkuszy egzaminacyjnych branży informatycznej. Zawiera arkusze począwszy od 2013 roku z kwalifikacji E.12, E.13, E.14, EE.08, EE.09, zarówno części pisemnej, jak i praktycznej.

Baza Arkuszy

Arkusze egzaminacyjne – praktyczne

E.12

65

od 2013 roku

E.13

67

od 2013 roku

E.14

41

od 2014 roku

EE.08

10

od 2018 roku

EE.09

6

od 2019 roku

Arkusze egzaminacyjne – pisemne

E.12

18

od 2013 roku

E.13

18

od 2013 roku

E.14

15

od 2014 roku

EE.08

3

od 2018 roku

EE.09

1

od 2019 roku