Arkusz E.14-03-18.06 + zo

e_14_2018_06_03_kolor

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Czas generowania: 29 Mar 2017, 10:12
-- Wersja serwera: 10.1.19-MariaDB
-- Wersja PHP: 5.6.28

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Baza danych: `baza`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `dania`
--

CREATE TABLE `dania` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `typ` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 `nazwa` text,
 `cena` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `dania`
--

INSERT INTO `dania` (`id`, `typ`, `nazwa`, `cena`) VALUES
(1, 1, 'Gazpacho', 20),
(2, 1, 'Krem z warzyw', 25),
(3, 1, 'Gulaszowa ostra', 30),
(4, 2, 'Kaczka i owoc', 30),
(5, 2, 'Kurczak pieczony', 40),
(6, 2, 'wieprzowy przysmak', 35),
(7, 2, 'Mintaj w panierce', 30),
(8, 2, 'Alle kotlet', 30),
(9, 3, 'Owoce morza', 20),
(10, 3, 'Grzybki, warzywka, sos', 15),
(11, 3, 'Orzechy i chipsy', 10),
(12, 3, 'Tatar i jajo', 15),
(13, 3, 'Bukiet warzyw', 10),
(14, 4, 'Sok porzeczkowy', 3),
(15, 4, 'Cola', 3),
(16, 4, 'Woda', 2);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `konta`
--

CREATE TABLE `konta` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `login` text,
 `haslo` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `lokale`
--

CREATE TABLE `lokale` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `nazwa` text,
 `miasto` text,
 `ulica` text,
 `numer` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `lokale`
--

INSERT INTO `lokale` (`id`, `nazwa`, `miasto`, `ulica`, `numer`) VALUES
(1, 'Wszystkie Smaki', 'Zakopane', 'Orkana', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `ogloszenie`
--

CREATE TABLE `ogloszenie` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `uzytkownik_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `kategoria` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 `podkategoria` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 `tytul` text,
 `tresc` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `ogloszenie`
--

INSERT INTO `ogloszenie` (`id`, `uzytkownik_id`, `kategoria`, `podkategoria`, `tytul`, `tresc`) VALUES
(1, 1, 1, 12, 'Daniel Craig. Biografia', 'Biografia Daniela Craiga, niedrogo sprzedam'),
(2, 1, 1, 13, 'Selekcja', 'Sprzedam: "Selekcja" J. Kellermana, niezniszczona'),
(3, 2, 1, 13, 'Buick', 'Sprzedam horror Stephena Kinga w dobrym stanie'),
(4, 2, 1, 14, 'Tytus, Romek i Atomek', 'Ks. IV do sprzedania, stan dobry'),
(5, 2, 2, 0, 'Imagine Dragons', 'Sprzedam dwa CD Imagine Dragons');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `pracownicy`
--

CREATE TABLE `pracownicy` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `imie` text,
 `nazwisko` text,
 `stanowisko` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `pracownicy`
--

INSERT INTO `pracownicy` (`id`, `imie`, `nazwisko`, `stanowisko`) VALUES
(1, 'Anna', 'Kowalska', 1),
(2, 'Monika', 'Nowak', 2),
(3, 'Ewelina', 'Nowakowska', 2),
(4, 'Anna', 'Przybylska', 3),
(5, 'Maria', 'Kowal', 3),
(6, 'Ewa', 'Nowacka', 4);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `rezerwacje`
--

CREATE TABLE `rezerwacje` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `nr_stolika` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 `data_rez` date DEFAULT NULL,
 `liczba_osob` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
 `telefon` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `samochody`
--

CREATE TABLE `samochody` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `marka` text,
 `model` text,
 `rocznik` year(4) DEFAULT NULL,
 `kolor` text,
 `stan` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `samochody`
--

INSERT INTO `samochody` (`id`, `marka`, `model`, `rocznik`, `kolor`, `stan`) VALUES
(1, 'Fiat', 'Punto', 2016, 'czerwony', 'bardzo dobry'),
(2, 'Fiat', 'Punto', 2002, 'czerwony', 'dobry'),
(3, 'Fiat', 'Punto', 2007, 'niebieski', 'bardzo bobry'),
(4, 'Opel', 'Corsa', 2016, 'grafitowy', 'bardzo dobry'),
(5, 'Opel', 'Astra', 2003, 'niebieski', 'porysowany lakier'),
(6, 'Toyota', 'Corolla', 2016, 'czerwony', 'bardzo dobry'),
(7, 'Toyota', 'Corolla', 2014, 'szary', 'dobry'),
(8, 'Toyota', 'Yaris', 2004, 'granatowy', 'dobry');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `uczniowie`
--

CREATE TABLE `uczniowie` (
 `imie` text,
 `nazwisko` text,
 `wiek` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `uczniowie`
--

INSERT INTO `uczniowie` (`imie`, `nazwisko`, `wiek`) VALUES
('Kamil', 'Ryba', 11),
('Karolina', 'Witecka', 8),
('Karol', 'Rybacki', 9),
('Marina', 'Damiencka', 9);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `uzytkownicy`
--

CREATE TABLE `uzytkownicy` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `nick` text,
 `zainteresowania` text,
 `zawod` text,
 `plec` char(1) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `uzytkownik`
--

CREATE TABLE `uzytkownik` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `imie` text,
 `nazwisko` text,
 `telefon` text,
 `email` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `uzytkownik`
--

INSERT INTO `uzytkownik` (`id`, `imie`, `nazwisko`, `telefon`, `email`) VALUES
(1, 'Anna', 'Kowalska', '601601601', 'anna@poczta.pl'),
(2, 'Jan', 'Nowak', '608608608', 'jan@poczta.pl'),
(3, 'Jolanta', 'Jasny', '606606606', 'jolanta@poczta.pl'),
(4, 'qqq', 'www', '345', 'dsfsdklfs@daskl');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `wyniki`
--

CREATE TABLE `wyniki` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `dyscyplina_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `sportowiec_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `wynik` decimal(5,2) DEFAULT NULL,
 `dataUstanowienia` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `wyniki`
--

INSERT INTO `wyniki` (`id`, `dyscyplina_id`, `sportowiec_id`, `wynik`, `dataUstanowienia`) VALUES
(1, 1, 1, '12.40', '2015-10-14'),
(2, 1, 1, '12.00', '2015-10-06'),
(3, 1, 2, '11.80', '2015-10-14'),
(4, 1, 2, '11.90', '2015-10-06'),
(5, 1, 3, '11.50', '2015-10-14'),
(6, 1, 3, '11.56', '2015-10-06'),
(7, 1, 4, '11.70', '2015-10-14'),
(8, 1, 4, '11.67', '2015-10-06'),
(9, 1, 5, '11.30', '2015-10-14'),
(10, 1, 5, '11.52', '2015-10-06'),
(11, 1, 6, '12.10', '2015-10-14'),
(12, 1, 6, '12.00', '2015-10-06'),
(13, 3, 1, '63.00', '2015-11-11'),
(14, 3, 1, '63.60', '2015-10-13'),
(15, 3, 2, '64.00', '2015-11-11'),
(16, 3, 2, '63.60', '2015-10-13'),
(17, 3, 3, '60.00', '2015-11-11'),
(18, 3, 3, '61.60', '2015-10-13'),
(19, 3, 4, '63.50', '2015-11-11'),
(20, 3, 4, '63.60', '2015-10-13'),
(21, 3, 5, '70.00', '2015-10-07'),
(22, 3, 6, '68.00', '2015-10-07');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `zamowienia`
--

CREATE TABLE `zamowienia` (
 `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `Samochody_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
 `Klient` text,
 `telefon` text,
 `dataZam` date DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `zamowienia`
--

INSERT INTO `zamowienia` (`id`, `Samochody_id`, `Klient`, `telefon`, `dataZam`) VALUES
(1, 3, 'Anna Kowalska', '111222333', '2016-02-15'),
(2, 6, 'Jan Nowakowski', '222111333', '2016-02-15'),
(3, 8, 'Marcin Kolwal', '333111222', '2016-02-15');

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indexes for table `dania`
--
ALTER TABLE `dania`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `konta`
--
ALTER TABLE `konta`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `lokale`
--
ALTER TABLE `lokale`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `ogloszenie`
--
ALTER TABLE `ogloszenie`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `pracownicy`
--
ALTER TABLE `pracownicy`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `rezerwacje`
--
ALTER TABLE `rezerwacje`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `samochody`
--
ALTER TABLE `samochody`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `uzytkownicy`
--
ALTER TABLE `uzytkownicy`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `uzytkownik`
--
ALTER TABLE `uzytkownik`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `wyniki`
--
ALTER TABLE `wyniki`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `zamowienia`
--
ALTER TABLE `zamowienia`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `dania`
--
ALTER TABLE `dania`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `konta`
--
ALTER TABLE `konta`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `lokale`
--
ALTER TABLE `lokale`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `ogloszenie`
--
ALTER TABLE `ogloszenie`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `pracownicy`
--
ALTER TABLE `pracownicy`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `rezerwacje`
--
ALTER TABLE `rezerwacje`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `samochody`
--
ALTER TABLE `samochody`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `uzytkownicy`
--
ALTER TABLE `uzytkownicy`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `uzytkownik`
--
ALTER TABLE `uzytkownik`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `wyniki`
--
ALTER TABLE `wyniki`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=23;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `zamowienia`
--
ALTER TABLE `zamowienia`
 MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=4;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
menu.jpg