Arkusz E.14-08-18.01 + zo

e_14_2018_01_08_kolor

Zawartość pliku szkola.sql:

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.0.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Czas generowania: 03 Mar 2016, 13:23
-- Wersja serwera: 10.0.17-MariaDB
-- Wersja PHP: 5.6.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Baza danych: `szkola`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `klasa`
--

CREATE TABLE `klasa` (
 `id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `nazwa` varchar(2) CHARACTER SET utf8 NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `klasa`
--

INSERT INTO `klasa` (`id`, `nazwa`) VALUES
(1, '1a'),
(2, '1b'),
(3, '2a'),
(4, '2b');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `uczen`
--

CREATE TABLE `uczen` (
 `id` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
 `Nazwisko` varchar(11) DEFAULT NULL,
 `Imie` varchar(11) DEFAULT NULL,
 `Srednia_ocen` float NOT NULL,
 `id_klasy` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Zrzut danych tabeli `uczen`
--

INSERT INTO `uczen` (`id`, `Nazwisko`, `Imie`, `Srednia_ocen`, `id_klasy`) VALUES
(1, 'Kluska', 'Zenon', 4.5, 1),
(2, 'Zawada', 'Zbigniew', 3.6, 1),
(3, 'Cap', 'Antoni', 3.5, 2),
(4, 'Kowalski', 'Sebastian', 4, 3),
(5, 'Dawid', 'Andrzej', 4.5, 2),
(6, 'Kaczmarek', 'Marta', 3, 4),
(7, 'Kowalski', 'Jan', 3.5, 4),
(8, 'Polak', 'Maria', 4.8, 2),
(9, 'Michalak', 'Paweł', 4, 3),
(10, 'Góral', 'Łukasz', 3.6, 4),
(11, 'Nowak', 'Jan', 4.8, 4),
(12, 'Kowalski', 'Łukasz', 4.5, 1),
(13, 'Markiewicz', 'Damian', 3.5, 3),
(14, 'Baryła', 'Zenon', 4, 2),
(15, 'Gota', 'Anna', 3, 4),
(16, 'Małek', 'Justyna', 3.6, 1),
(17, 'Rysik', 'Magda', 4.8, 3),
(18, 'Szary', 'Tomasz', 3, 1),
(19, 'Bury', 'Łukasz', 4.5, 3),
(20, 'Rudy', 'Wojciech', 3.5, 2),
(21, 'Kowalska', 'Janina', 3, 2),
(22, 'Nowak', 'Jan', 4.5, 1),
(23, 'Kowalik', 'Stanisława', 4, 3),
(24, 'Nowakowski', 'Grzegorz', 3.6, 1),
(25, 'Kwiatkowska', 'Jolanta', 3.5, 2),
(26, 'Konarski', 'Krzysztof', 4.5, 3);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `wychowawca`
--

CREATE TABLE `wychowawca` (
 `id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
 `imie` varchar(20) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
 `nazwisko` varchar(30) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
 `id_klasy` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Zrzut danych tabeli `wychowawca`
--

INSERT INTO `wychowawca` (`id`, `imie`, `nazwisko`, `id_klasy`) VALUES
(1, 'Jan', 'Bogucki', 1),
(2, 'Michał', 'Więcek', 2),
(3, 'Bożena', 'Michalska', 3),
(4, 'Krystyna', 'Piętkiewicz', 4);

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indexes for table `klasa`
--
ALTER TABLE `klasa`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `uczen`
--
ALTER TABLE `uczen`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indexes for table `wychowawca`
--
ALTER TABLE `wychowawca`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;