Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę
Pytanie 2. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Pytanie 3. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 4. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 5. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 6. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
Pytanie 7. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
Pytanie 8. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Pytanie 9. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
Pytanie 10. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Pytanie 11. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 12. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 13. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
Pytanie 14. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
Pytanie 15. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 16. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 17. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat „CMOS checksum error press FI to continue press DEL to setupWciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 18. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Pytanie 19. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 20. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 21. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Pytanie 22. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 23. W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out” Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
Pytanie 24. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
Pytanie 25. Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Pytanie 26. Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD
Pytanie 27. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 28. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
Pytanie 29. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 30. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 31. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 32. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?
Pytanie 33. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytę główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest