Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików
Pytanie 2. Zaletą systemu plików NTFS jest
Pytanie 3. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready”. Przyczyną może być
Pytanie 4. Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?
Pytanie 5. GRUB, LILO, NTLDR, to
Pytanie 6. Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje
Pytanie 7. W dokumentacji płyty głównej jest informacja „Wsparcie dla S/PDIF Out” Oznacza to, że dana płyta główna zawiera
Pytanie 8. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
Pytanie 9. Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?
Pytanie 10. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
Pytanie 11. Którego oprogramowania nie można używac na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?
Pytanie 12. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie
Pytanie 13. W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia
Pytanie 14. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
Pytanie 15. Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia
Pytanie 16. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 17. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
Pytanie 18. W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie
Pytanie 19. Okresowych kopii zapasowych dysków serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu
Pytanie 20. W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia
Pytanie 21. W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program
Pytanie 22. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
Pytanie 23. Do zarządzania programami i usfugami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 nalezy wykorzystac program
Pytanie 24. Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane program korzystał do tej pory użytkownik?
Pytanie 25. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt malej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez
Pytanie 26. W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?
Pytanie 27. Wskaz właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy ?
Pytanie 28. Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym?
Pytanie 29. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
Pytanie 30. Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?
Pytanie 31. W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c: est wraz z podkatalogami na dysk przenośny f: należy użyć polecenia
Pytanie 32. Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to
Pytanie 33. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
Pytanie 34. W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informację, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy
Pytanie 35. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat „CMOS checksum error press FI to continue press DEL to setupWciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 36. Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest
Pytanie 37. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegło bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
Pytanie 38. Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płytę główną, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilenia urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest