Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
Pytanie 2. W systemie Linux wyświetlanie informacji o uruchomionych procesach umozliwia polecenie
Pytanie 3. Liczba 110011(2) zapsana w systemie dziesiętnym ma postać
Pytanie 4. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
Pytanie 5. Technika zwana rytownictwiem odnosi się do zasady działania plotera
Pytanie 6. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
Pytanie 7. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Pytanie 8. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
Pytanie 9. Liczba 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać
Pytanie 10. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
Pytanie 11. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Pytanie 12. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
Pytanie 13. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 14. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Pytanie 15. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
Pytanie 16. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Pytanie 17. Aby sprawdzić integralność systemu plików w Linuksie należy użyć polecenia
Pytanie 18. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 19. Do pomiaru wartości rezystancji służy
Pytanie 20. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
Pytanie 21. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
Pytanie 22. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 23. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
Pytanie 24. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
Pytanie 25. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
Pytanie 26. Pokazany na rysunku symol graficzny oznacza złącze
Pytanie 27. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Pytanie 28. W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
Pytanie 29. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
Pytanie 30. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Pytanie 31. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
Pytanie 32. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 33. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
Pytanie 34. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
Pytanie 35. Standard podstawki procesora bez nóżek to
Pytanie 36. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
Pytanie 37. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w sytemie Windows stosoane jest narzędzie
Pytanie 38. Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
Pytanie 39. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 40. Plik messages w systemie Linux przechowuje