Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu
Pytanie 2. Programem służącym do diagnozowania połączeń pomiędzy hostami w systemie Windows jest
Pytanie 3. Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd
Pytanie 4. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
Pytanie 5. Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci
Pytanie 6. Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki
Pytanie 7. Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu
Pytanie 8. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 9. Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port
Pytanie 10. Liczba 110011(2) zapsana w systemie dziesiętnym ma postać
Pytanie 11. Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu
Pytanie 12. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
Pytanie 13. W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
Pytanie 14. Pokazany na rysunku symol graficzny oznacza złącze
Pytanie 15. Aby sprawdzić integralność systemu plików w Linuksie należy użyć polecenia
Pytanie 16. W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?
Pytanie 17. Które z poleceń należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?
Pytanie 18. W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe
Pytanie 19. Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego
Pytanie 20. Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?
Pytanie 21. Do pomiaru wartości rezystancji służy
Pytanie 22. Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą
Pytanie 23. Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?
Pytanie 24. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
Pytanie 25. Technika zwana rytownictwiem odnosi się do zasady działania plotera
Pytanie 26. Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia
Pytanie 27. Liczba 45H zapisana w systemie ósemkowym ma postać
Pytanie 28. Plik messages w systemie Linux przechowuje
Pytanie 29. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
Pytanie 30. Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o
Pytanie 31. Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?
Pytanie 32. Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
Pytanie 33. W systemie Linux wyświetlanie informacji o uruchomionych procesach umozliwia polecenie
Pytanie 34. Standard podstawki procesora bez nóżek to
Pytanie 35. Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej nie jest
Pytanie 36. W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia
Pytanie 37. Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera
Pytanie 38. Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia
Pytanie 39. Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 40. W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w sytemie Windows stosoane jest narzędzie