Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych
Pytanie 2. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 4. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 5. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 6. Który adres IP zapisany w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
Pytanie 7. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 8. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 9. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 10. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy
Pytanie 11. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 12. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 13. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 14. Recykling można określić jako
Pytanie 15. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 16. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 17. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Pytanie 18. "Gorące podłączenie" ("Hot plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
Pytanie 19. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 20. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 21. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 22. Suma liczb binarnych 1010+111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
Pytanie 23. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 24. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 25. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 26. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 27. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 28. Dziedziczenie uprawnień polega na
Pytanie 29. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 30. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
Pytanie 31. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 32. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Pytanie 33. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 34. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 35. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 36. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 37. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem
Pytanie 38. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 39. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 40. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje