Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 2. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
Pytanie 3. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 4. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 5. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 6. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 7. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 8. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 9. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 10. Recykling można określić jako
Pytanie 11. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 12. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Pytanie 13. "Gorące podłączenie" ("Hot plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
Pytanie 14. Suma liczb binarnych 1010+111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
Pytanie 15. Który adres IP zapisany w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
Pytanie 16. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 17. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Pytanie 18. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 19. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 20. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 21. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem
Pytanie 22. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 23. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 24. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 25. Dziedziczenie uprawnień polega na
Pytanie 26. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 27. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 28. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 29. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 30. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 31. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 32. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 33. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy
Pytanie 34. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 35. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 36. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych
Pytanie 37. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 38. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 39. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 40. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność