Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 2. Który adres IP zapisany w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
Pytanie 3. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 4. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych
Pytanie 5. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 6. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 7. Recykling można określić jako
Pytanie 8. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 9. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 10. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 11. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 12. Suma liczb binarnych 1010+111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
Pytanie 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 14. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Pytanie 15. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 16. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 17. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 18. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
Pytanie 19. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 20. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 21. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 22. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 23. Dziedziczenie uprawnień polega na
Pytanie 24. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 25. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 26. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 27. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 28. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 29. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 30. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 31. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy
Pytanie 32. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 33. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 34. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 35. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 36. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 37. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem
Pytanie 38. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Pytanie 39. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 40. "Gorące podłączenie" ("Hot plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest