Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 2. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 3. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 4. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 5. "Gorące podłączenie" ("Hot plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
Pytanie 6. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 7. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 9. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 10. Który adres IP zapisany w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
Pytanie 11. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 12. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 13. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 14. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 15. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 16. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 17. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 18. Dziedziczenie uprawnień polega na
Pytanie 19. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy
Pytanie 20. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 21. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 22. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 23. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 24. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 25. Recykling można określić jako
Pytanie 26. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 27. Suma liczb binarnych 1010+111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
Pytanie 28. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 29. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 30. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 31. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Pytanie 32. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych
Pytanie 33. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 34. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem
Pytanie 35. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
Pytanie 36. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 37. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 38. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 39. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 40. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest