Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzeniem wskazującym jest
Pytanie 2. Oprogramowanie OEM (Original Equipment Manufacturer) przypisane jest do
Pytanie 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje
Pytanie 4. Najkrótszy czas dostępu posiada
Pytanie 5. Powodem niekontrolowanego zapełnienia dysku może być
Pytanie 6. Aby uporządkować pliki na dysku w celu przyspieszenia pracy systemu, należy
Pytanie 7. Przedstawiona na fotografii karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 8. Po instalacji z domyślnymi uprawnieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
Pytanie 9. Oznakowanie CE informuje, że
Pytanie 10. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
Pytanie 11. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi
Pytanie 12. Przerywając pracę na komputerze zachowujemy możliwość szybkiego powrotu do pracy po wybraniu w systemie Windows opcji
Pytanie 13. W systemach Windows XP Pro/ Windows Vista Bizness/Windows 7 Pro/Windows 8 Pro, opcją gwarantującą poufność danych dla użytkowników korzystających z tego samego komputera, których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie przez nich samych, jest
Pytanie 14. Obraz dysku tworzy się, aby
Pytanie 15. Głównym celem mechanizmu Plug and Play jest
Pytanie 16. Polecenie md w wierszu poleceń Windows służy do
Pytanie 17. Program firewall stosuje się w celu zabezpieczenia
Pytanie 18. Który adres IP zapisany w systemie dziesiętnym odpowiada adresowi IP 10101010.00001111.10100000.11111100 zapisanemu w systemie binarnym?
Pytanie 19. Programem typu wirus, którego głównym celem jest rozprzestrzenianie się w sieci komputerowej, jest
Pytanie 20. Na fotografii przedstawiono złącze zasilania
Pytanie 21. Który interfejs pozwala przesyłać dane w postaci cyfrowej i analogowej pomiędzy komputerem a monitorem
Pytanie 22. Która macierz RAID jest zbudowana w oparciu o replikację dwóch lub więcej dysków fizycznych
Pytanie 23. W celu odzyskania danych usuniętych przy pomocy kombinacji klawiszy Shift+Delete, należy
Pytanie 24. Klawiszem F5 standardowo w programie Explorator systemu Windows aktywowana jest czynność
Pytanie 25. Programu CHKDSK używa się w celu
Pytanie 26. Suma liczb binarnych 1010+111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
Pytanie 27. Standardem komunikacji między skanerem a programem graficznym jest
Pytanie 28. "Gorące podłączenie" ("Hot plug") oznacza, że podłączane urządzenie jest
Pytanie 29. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 30. Jednostka obliczeń zmiennoprzecinkowych to
Pytanie 31. W drukarce igłowej materiałem eksploatacyjnym jest
Pytanie 32. Interfejsem wewnętrznym komputera jest
Pytanie 33. W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość
Pytanie 34. Błąd systemu Windows typu STOP error (Blue Screen), polegający na odwołaniu się systemu do nieprawidłowych danych w pamięci operacyjnej, to
Pytanie 35. Przydzielaniem czasu procesora do poszczególnych zadań zajmuje się
Pytanie 36. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
Pytanie 37. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 38. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to
Pytanie 39. Recykling można określić jako
Pytanie 40. Dziedziczenie uprawnień polega na