Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
Pytanie 2. Który z interfejsów jest portem równoległym?
Pytanie 3. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Pytanie 4. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
Pytanie 5. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Pytanie 6. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
Pytanie 7. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 8. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
Pytanie 9. Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn, ma
Pytanie 10. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Pytanie 11. Korzystając z zamieszczonej w tabeli specyfikacji płyty głównej, określ maksymalną liczbę kart rozszerzeń, które można podłączyć do magistrali Peripheral Component Interconnect.