Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać
Pytanie 2. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 3. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
Pytanie 4. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
Pytanie 5. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
Pytanie 6. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Pytanie 7. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Pytanie 8. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 9. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 10. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Pytanie 11. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
Pytanie 12. Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą
Pytanie 13. Ile urządzeń może być podłączone do portu IEEE1394
Pytanie 14. Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość
Pytanie 15. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Pytanie 16. Który z interfejsów jest portem równoległym?
Pytanie 17. Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn, ma
Pytanie 18. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
Pytanie 19. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
Pytanie 20. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
Pytanie 21. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Pytanie 22. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 23. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
Pytanie 24. Oprogramowanie przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
Pytanie 25. Za przydzielenie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
Pytanie 26. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Pytanie 27. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Pytanie 28. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 29. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
Pytanie 30. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?