Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Pytanie 2. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
Pytanie 3. Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać
Pytanie 4. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
Pytanie 5. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Pytanie 6. Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość
Pytanie 7. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Pytanie 8. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 9. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Pytanie 10. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Pytanie 11. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
Pytanie 12. Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
Pytanie 13. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
Pytanie 14. Który z interfejsów jest portem równoległym?
Pytanie 15. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
Pytanie 16. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Pytanie 17. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
Pytanie 18. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
Pytanie 19. Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie
Pytanie 20. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Pytanie 21. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 22. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 23. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mino to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 24. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
Pytanie 25. Program typu firewall nie chroni przed
Pytanie 26. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 27. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową