Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z interfejsów jest portem równoległym?
Pytanie 2. Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?
Pytanie 3. Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?
Pytanie 4. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
Pytanie 5. Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach danych zwanych sektorami, które mają rozmiar
Pytanie 6. Za przydzielenie czasu procesora do określonych zadań odpowiada
Pytanie 7. Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawkę
Pytanie 8. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
Pytanie 9. Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest
Pytanie 10. Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu
Pytanie 11. W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest
Pytanie 12. Program typu firewall nie chroni przed
Pytanie 13. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
Pytanie 14. W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem
Pytanie 15. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
Pytanie 16. Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?
Pytanie 17. Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?
Pytanie 18. Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?
Pytanie 19. Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy
Pytanie 20. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
Pytanie 21. Umieszczony na urządzeniu symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
Pytanie 23. Oprogramowanie przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to
Pytanie 24. Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żeńskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.
Pytanie 25. Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość
Pytanie 26. Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?
Pytanie 27. Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?
Pytanie 28. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
Pytanie 29. Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje
Pytanie 30. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
Pytanie 31. Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program
Pytanie 32. Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn, ma
Pytanie 33. Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać
Pytanie 34. Ile urządzeń może być podłączone do portu IEEE1394
Pytanie 35. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot