Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 2. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 3. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 4. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 5. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 6. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 7. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 8. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 9. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 10. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 11. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 12. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 13. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 14. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 15. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 16. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 17. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 18. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 19. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 20. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 21. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 22. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 23. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 24. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 25. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 26. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 27. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 28. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 29. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 30. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 31. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 32. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 33. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 34. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 35. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 36. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 37. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 38. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 39. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 40. Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to