Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 2. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 3. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 4. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 5. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 6. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 7. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 8. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 9. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 10. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 11. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 12. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 14. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 15. Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to
Pytanie 16. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 17. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 18. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 19. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 20. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 21. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 22. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 23. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 24. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 25. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 26. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 27. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 28. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 29. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 30. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 31. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 32. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 33. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 34. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 35. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 36. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 37. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 38. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 39. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 40. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy