Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 2. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 3. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 4. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 5. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 6. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 7. Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to
Pytanie 8. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 9. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 10. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 11. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 12. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 13. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 14. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 15. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 16. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 17. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 19. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 20. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 21. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 22. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 23. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 24. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 25. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 26. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 27. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 28. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 29. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 30. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 31. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 32. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 33. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 34. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 35. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 36. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 37. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 38. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać
Pytanie 39. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 40. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac