Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Pytanie 2. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error pross F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 3. Który z trybów nie jest dostępny dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Pytanie 4. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, nalezy uruchomić
Pytanie 5. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowama najczęsciej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu
Pytanie 6. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Pytanie 7. W celu ochrony systemu przed programem posidającym zdolność replikacji należy zainstalować
Pytanie 8. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binamym będzie miała postac
Pytanie 9. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
Pytanie 10. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Pytanie 11. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
Pytanie 12. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
Pytanie 13. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Pytanie 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Pytanie 15. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Pytanie 16. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Pytanie 17. Partycja na której zainstalowany jest system operacyjny, nazywana jest partycją
Pytanie 18. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Pytanie 19. Zużyte kasety od drukarek należy
Pytanie 20. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Pytanie 21. W celu dokonania aktuaiizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu naieży użyc polecenia
Pytanie 22. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Pytanie 23. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w ktorym są zapisane powiązania typów plików
Pytanie 24. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Pytanie 25. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Pytanie 26. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyc narzędzia
Pytanie 27. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
Pytanie 28. Program, który ymożliwia komunikację między kartą sieciową, a systemem operacyjnym, to
Pytanie 29. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier
Pytanie 30. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Pytanie 31. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
Pytanie 32. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Pytanie 33. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zmiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Pytanie 34. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
Pytanie 35. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Pytanie 36. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie ?rma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronicowy poradnik?
Pytanie 37. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
Pytanie 38. Do przechowywania części plików programów i danych, ktore są duze i nie mogą byc umieszczone w całości w pamięciu, służy
Pytanie 39. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Pytanie 40. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows nalezy wykonać