Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach Windows można przypisać użytkownika do dowolnej grupy za pomocą przystawki
Pytanie 2. Aby ustawić w systemach operacyjnych rodziny Windows właściwość pliku ba tylko do odczytu, należy użyć polecenia
Pytanie 3. Program df działający w systemach rodziny Linux umożliwia wyświetlanie
Pytanie 4. Który standard szyfrowania należy wybrać podczas konfiguracji karty sieciowej, aby zabezpieczyć transmisję bezprzewodową?
Pytanie 5. Użytkownik Jan nie może zmienić właściciela drukarki w systemie Windows. Aby miał taką możliwość, należy przypisać mu w opcjach zabezpieczeń prawo do
Pytanie 6. Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Pytanie 7. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe, jest
Pytanie 8. We wtyczce zasilania SATA został uszkodzony żółty przewód. Oznacza to, że złącze nie podaje napięcia o wartości
Pytanie 9. Który port na przedstawionej płycie głównej umożliwia podłączenie zewnętrznego dysku poprzez interfejs e-SATA?
Pytanie 10. W systemie operacyjnym wystąpił błąd sterownika TWAIN. Może on być powodem niepoprawnej pracy
Pytanie 11. Uruchamianie programu w dowolnym celu, analizowanie działania programu oraz jego modyfikowanie wraz z możliwością publicznego rozpowszechniania tych zmian jest cechą licencji typu
Pytanie 12. Aby zainstalować system openSUSE i skonfigurować jego ustawienia, można wykorzystać narzędzie
Pytanie 13. Przypisanie licencji oprogramowania do jednego komputera lub jego podzespołów jest cechą licencji
Pytanie 14. Z danych zestawionych w tabeli wynika, że częstotliwość efektywna pamięci DDR SDRAM wynosi
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono