Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
Pytanie 2. Na schemacie mikroprocesora wskazany strzałką blok jest odpowiedzialny za
Pytanie 3. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne podłączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono oprogramowanie monitorujące
Pytanie 5. Aby nadpisać błędne wpisy w pliku boot.ini w konsoli odzyskiwania systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 6. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
Pytanie 7. Wynik działania polecenia ls -l użytego w systemie Linux przedstawia rysunek