Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby system operacyjny miał szybszy dostęp do plików znajdujących się na dysku twardym, należy przeprowadzić
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono oprogramowanie monitorujące
Pytanie 3. Podczas podłączenia sprawnego monitora do innego komputera jest wyświetlany komunikat przedstawiony na rysunku. Pojawienie się komunikatu jest spowodowane
Pytanie 4. Aby zapisać dane na płycie pokazanej na rysunku, jest potrzebny napęd
Pytanie 5. Aby stworzyć katalog za pomocą wiersza poleceń systemu Windows, należy zastosować komendę
Pytanie 6. Przyczyną problemu z wydrukiem z drukarki laserowej pokazanym na rysunku jest
Pytanie 7. Zrzut ekranu przedstawia program