Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby wstrzymać działanie programu zapisanego w pliku wsadowym Windows, do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza należy użyć komendy
Pytanie 2. Urządzenia korzystające z portu USB 2.0 są zasilane napięciem, którego wartość mieści się w zakresie
Pytanie 3. Jeden terabajt jest równy
Pytanie 4. Do oznaczenia iloczynu logicznego jest stosowany spójnik
Pytanie 5. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
Pytanie 6. W systemie binarnym wynikiem sumowania liczb 1001101(2) i 11001(2) jest
Pytanie 7. Aby zwiększyć bezpieczeństwo prywatnych danych sesji na stronie WWW jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki
Pytanie 8. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 765. Grupa przypisana do tego pliku może go
Pytanie 9. Jaki będzie koszt wymiany karty sieciowej w komputerze, jeśli karta kosztuje 40 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 90 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 60 zł?
Pytanie 10. Komputer jest połączony z siecią Internet oraz nie ma zainstalowanego programu antywirusowego. Metodą na sprawdzenie, czy komputer ten jest zainfekowany wirusem, bez ingerowania w konfigurację systemu jest
Pytanie 11. Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję
Pytanie 12. Przed instalacją sterownika urządzenia peryferyjnego system operacyjny Windows powinien sprawdzać czy sterownik posiada podpis
Pytanie 13. Emisja sygnałów dźwiękowych: jednego długiego i dwóch krótkich przez BIOS firmy AMI oznacza
Pytanie 14. Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy
Pytanie 15. Maksymalny transfer danych napędu CD dla prędkości przesyłu x42 wynosi
Pytanie 16. Do montażu zestawu komputerowego z płytą główną zawierającą gniazdo procesora typu Socket AM3 można zastosować procesor
Pytanie 17. Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego, gdyż nie ma dysku twardego ani żadnych napędów optycznych, a system operacyjny uruchamiany jest z sieci lokalnej. Aby przywrócić utraconą funkcjonalność, należy zamontować w komputerze
Pytanie 18. Narzędziem systemu Linux, służącym do monitorowania systemu przy pomocy scentralizowanego mechanizmu, jest program
Pytanie 19. Wskaż nieprawidłowy podział dysku z tablicą partycji MBR
Pytanie 20. Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację
Pytanie 21. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
Pytanie 22. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
Pytanie 23. Wielkość plamki monitora LCD jest równa
Pytanie 24. Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki
Pytanie 25. Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to
Pytanie 26. W systemie Windows 7 narzędzie trybu poleceń Cipher.exe służy do
Pytanie 27. Martwy piksel, będący wadą monitorów LCD, to punkt pozostający niezmiennie w kolorze
Pytanie 28. Adapter USB na LPT można wykorzystać przy niekompatybilności złączy w przypadku podłączenia starszych egzemplarzy
Pytanie 29. Funkcję S.M.A.R.T. dysku twardego odpowiadającą za aktywność mechanizmu monitoringu i wczesnego ostrzegania przed usterkami można aktywować poprzez
Pytanie 30. Certyfikatem potwierdzającym energooszczędność urządzenia jest
Pytanie 31. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
Pytanie 32. Do interfejsów równoległych zaliczany jest interfejs
Pytanie 33. Urządzenie typu Plug and Play, podłączone do komputera po raz kolejny, jest rozpoznawane na podstawie
Pytanie 34. Przedstawiony rysunek prezentuje złącze
Pytanie 35. Zasilanie dostarczane przez płytę główną dla pamięci typu SDRAM DDR3 może mieć wartość
Pytanie 36. W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę
Pytanie 37. Adware jest oprogramowaniem
Pytanie 38. Napięcie dostarczane do poszczególnych elementów komputera w zasilaczu komputerowym w standardzie ATX jest zmniejszane z wartości 230V między innymi do wartości
Pytanie 39. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
Pytanie 40. Przedstawiony poniżej schemat obrazuje zasadę działania skanera