Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
Pytanie 2. Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
Pytanie 3. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program
Pytanie 4. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
Pytanie 5. Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są skręcane z przewodami masy, w przeciwnym przypadku na odległość do 2 metrów, nosi nazwę
Pytanie 6. Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
Pytanie 7. Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to
Pytanie 8. Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlanie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji
Pytanie 9. Jeśli podczas uruchamiania się systemu z BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd
Pytanie 10. Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty jest
Pytanie 11. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 12. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 13. Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
Pytanie 14. Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięć
Pytanie 15. Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny
Pytanie 16. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 17. Pamięć RAM przedstawiona na rysunku, montowana jest na płycie głównej wyposażonej w gniazdo
Pytanie 18. Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
Pytanie 19. Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to
Pytanie 20. Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
Pytanie 21. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Pytanie 22. Rysunek przedstawia schemat
Pytanie 23. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 24. Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych.