Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to
Pytanie 2. Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu
Pytanie 3. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
Pytanie 4. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
Pytanie 5. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie skanera, należy
Pytanie 6. Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o
Pytanie 7. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.
Pytanie 8. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
Pytanie 9. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 10. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Pytanie 11. Na rysunku, złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs
Pytanie 12. Liczba 563(8) zapisana w systemie szesnastkowym to
Pytanie 13. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 14. Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się
Pytanie 15. Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest
Pytanie 16. Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest
Pytanie 17. Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych.