Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do
Pytanie 2. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
Pytanie 3. Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję
Pytanie 4. Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT.
Pytanie 5. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
Pytanie 6. Proces, w wyniku którego pliki gromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany
Pytanie 7. Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest
Pytanie 8. Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter
Pytanie 9. Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje
Pytanie 10. Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do
Pytanie 11. Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest
Pytanie 12. Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji
Pytanie 13. W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie nieszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest
Pytanie 14. Urządzenie przedstawione na rysunku służy do
Pytanie 15.

Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, nie może być spowodowana przez