Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 2. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 3. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
Pytanie 4. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 5. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 6. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 7. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Pytanie 8. Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach
Pytanie 9. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to
Pytanie 10. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 11. Która z liczb w zapisie dziesiętnym jest prawidłową reprezentacją liczby 101111112
Pytanie 12. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 13. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 14. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 15. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Pytanie 16. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 17. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 18. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 19. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 20. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 21. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 22. Komunikat „BIOS checksum error” wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
Pytanie 23. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Pytanie 24. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 25. Tusz żelowy jest stosowany w drukarkach
Pytanie 26. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
Pytanie 27. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 28. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core™ Duo to pamięć
Pytanie 29. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
Pytanie 30. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
Pytanie 31. Po wykonaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
Pytanie 32. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą.
Pytanie 33. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
Pytanie 34. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 35. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 36. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
Pytanie 37. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 38. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
Pytanie 39. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 40. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera