Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 2. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
Pytanie 3. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 4. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 5. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
Pytanie 6. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 7. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Pytanie 8. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 9. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 10. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 11. Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach
Pytanie 12. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą.
Pytanie 13. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 14. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 15. Po wykonaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
Pytanie 16. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 17. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 18. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core™ Duo to pamięć
Pytanie 19. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
Pytanie 20. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 21. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
Pytanie 22. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Pytanie 23. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 24. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 25. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Pytanie 26. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
Pytanie 27. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 28. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 29. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 30. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to
Pytanie 31. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 32. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 33. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 34. Komunikat „BIOS checksum error” wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
Pytanie 35. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 36. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?