Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 2. Która z liczb w zapisie dziesiętnym jest prawidłową reprezentacją liczby 101111112
Pytanie 3. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 4. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Pytanie 5. Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach
Pytanie 6. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą.
Pytanie 7. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 8. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 9. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 10. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 11. Komunikat „BIOS checksum error” wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
Pytanie 12. Po wykonaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
Pytanie 13. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
Pytanie 14. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Pytanie 15. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 16. Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę
Pytanie 17. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 18. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core™ Duo to pamięć
Pytanie 19. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 20. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
Pytanie 21. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 22. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 23. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
Pytanie 24. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 25. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 26. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 27. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 28. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 29. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 30. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 31. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
Pytanie 32. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 33. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 34. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 35. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Pytanie 36. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to
Pytanie 37. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
Pytanie 38. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają