Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
Pytanie 2. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 3. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 4. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Pytanie 5. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
Pytanie 6. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core™ Duo to pamięć
Pytanie 7. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Pytanie 8. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 9. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 10. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 11. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 12. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 13. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 14. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 15. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
Pytanie 16. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 17. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 18. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
Pytanie 19. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 20. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 21. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 22. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 23. W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku
Pytanie 24. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
Pytanie 25. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 26. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 27. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
Pytanie 28. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą.
Pytanie 29. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
Pytanie 30. Która z liczb w zapisie dziesiętnym jest prawidłową reprezentacją liczby 101111112
Pytanie 31. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 32. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to