Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket
Pytanie 2. Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać
Pytanie 3. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
Pytanie 4. Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie
Pytanie 5. Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą.
Pytanie 6. Parametr pamięci Ram nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako
Pytanie 7. Komunikat „BIOS checksum error” wyświetlany podczas uruchamiania komputera oznacza najczęściej
Pytanie 8. Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia
Pytanie 9. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonywania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
Pytanie 10. Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?
Pytanie 11. Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia
Pytanie 12. Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to
Pytanie 13. W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15 km od siedziby firmy?
Pytanie 14. Tusz żelowy jest stosowany w drukarkach
Pytanie 15. Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102jest liczba
Pytanie 16. Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?
Pytanie 17. W sytemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie
Pytanie 18. W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?
Pytanie 19. Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?
Pytanie 20. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
Pytanie 21. Pamięć podręczna Intel® Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel® Core™ Duo to pamięć
Pytanie 22. Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać
Pytanie 23. Zgodnie z specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi
Pytanie 24. Użytkownik który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę
Pytanie 25. Zwykły użytkownik systemu Linux, kóry chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie
Pytanie 26. Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach
Pytanie 27. Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć
Pytanie 28. Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać
Pytanie 29. W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia „odczyt” do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje
Pytanie 30. Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format
Pytanie 31. Po wykonaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona
Pytanie 32. Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki
Pytanie 33. Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego
Pytanie 34. Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?
Pytanie 35. Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat „usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku”. Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej
Pytanie 36. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera