Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 2. DB-25 jest wykorzystywane jako złącze
Pytanie 3. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 4. Przedstawiony panel tylny płyty głównej jest wyposażony w interfejsy:
Pytanie 5. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 6. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 7. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 8. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 9. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 10. W którym gnieździe należy zainstalować procesor INTEL CORE i3-4350- 3.60 GHz, x2/4, 4 MB, 54W, HD 4600, BOX, s-1150?
Pytanie 11. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/ slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 12. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 13. Które narzędzie najlepiej wykorzystać do lekkiego odgięcia blachy obudowy komputera oraz zamocowania śruby montażowej w trudno dostępnym miejscu?
Pytanie 14. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 15. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 16. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 17. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 18. Do konfiguracji i personalizacji środowiska graficznego GNOME w różnych systemach Linux należy wykorzystać program
Pytanie 19. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 20. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 21. Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem