Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 2. DB-25 jest wykorzystywane jako złącze
Pytanie 3. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 4. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia, należy użyć
Pytanie 5. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 6. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 7. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 8. W którym gnieździe należy zainstalować procesor INTEL CORE i3-4350- 3.60 GHz, x2/4, 4 MB, 54W, HD 4600, BOX, s-1150?
Pytanie 9. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej.
Pytanie 10. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 11. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 12. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 13. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/ slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 14. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 15. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 16. Polecenie uname -s w systemie Linux jest wykorzystywane do sprawdzenia
Pytanie 17. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 18. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 19. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 20. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 21. Materiałem eksploatacyjnym, stosowanym w rzutniku multimedialnym, jest
Pytanie 22. Które narzędzie najlepiej wykorzystać do lekkiego odgięcia blachy obudowy komputera oraz zamocowania śruby montażowej w trudno dostępnym miejscu?
Pytanie 23. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 24. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 25. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 26. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do