Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania
Pytanie 2. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 3. Przedstawiony panel tylny płyty głównej jest wyposażony w interfejsy:
Pytanie 4. DB-25 jest wykorzystywane jako złącze
Pytanie 5. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 6. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 7. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 8. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 9. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 10. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 11. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 12. Natychmiast po zauważeniu utraty ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien
Pytanie 13. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 14. Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem
Pytanie 15. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 16. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 17. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 18. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze
Pytanie 19. Które narzędzie najlepiej wykorzystać do lekkiego odgięcia blachy obudowy komputera oraz zamocowania śruby montażowej w trudno dostępnym miejscu?
Pytanie 20. Interfejs UDMA to interfejs
Pytanie 21. Materiałem eksploatacyjnym, stosowanym w rzutniku multimedialnym, jest
Pytanie 22. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia, należy użyć
Pytanie 23. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 24. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 25. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 26. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 27. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 28. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 29. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę