Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 2. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 3. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 4. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 5. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 6. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 7. W którym gnieździe należy zainstalować procesor INTEL CORE i3-4350- 3.60 GHz, x2/4, 4 MB, 54W, HD 4600, BOX, s-1150?
Pytanie 8. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 9. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/ slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 10. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 11. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze
Pytanie 12. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 13. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 14. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 15. Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem
Pytanie 16. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 17. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 18. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej.