Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 2. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 3. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 4. Aby podłączyć projektor multimedialny do komputera, nie należy używać złącza
Pytanie 5. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia, należy użyć
Pytanie 6. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 7. DB-25 jest wykorzystywane jako złącze
Pytanie 8. W którym gnieździe należy zainstalować procesor INTEL CORE i3-4350- 3.60 GHz, x2/4, 4 MB, 54W, HD 4600, BOX, s-1150?
Pytanie 9. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 10. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 11. W systemach Linux, aby dodać repozytorium, można użyć poleceń
Pytanie 12. Które narzędzie najlepiej wykorzystać do lekkiego odgięcia blachy obudowy komputera oraz zamocowania śruby montażowej w trudno dostępnym miejscu?
Pytanie 13. Natychmiast po zauważeniu utraty ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien
Pytanie 14. Aby wymontować dysk twardy zamocowany w laptopie za pomocą przedstawionych śrub montażowych, najlepiej użyć wkrętaka typu
Pytanie 15. Interfejs UDMA to interfejs
Pytanie 16. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 17. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 18. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 19. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze