Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma
Pytanie 2. Jaką rozdzielczość musi obsługiwać karta graficzna, aby oglądać na 23-calowym monitorze materiał video w trybie Fuli HD?
Pytanie 3. Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na koncie użytkownika w systemie Windows 7, 8 lub 10 wymagającym uprawnień administratora, należy skonfigurować
Pytanie 4. Aby uzyskać przepustowość na poziomie 4 GB/s w każdą stronę, należy zamontować w zestawie komputerowym kartę graficzną wykorzystującą interfejs
Pytanie 5. Procesory CISC charakteryzują się
Pytanie 6. Aby poprawić wydajność komputera, można w nim zamontować procesor obsługujący technologię Hyper-Threading, umożliwiającą
Pytanie 7. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 8. Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
Pytanie 9. Administrator systemu Windows zauważył wyraźne spowolnienie pracy komputera spowodowane małą ilością wolnej pamięci RAM. Aby sprawdzić, który program zużywa jej najwięcej należy użyć programu
Pytanie 10. Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
Pytanie 11. Brak informacji o parzystości liczby lub o znaku wyniku, wykonywanej operacji w ALU, może świadczyć o problemach w działaniu
Pytanie 12. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 13. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Pytanie 14. Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Image Recovery, które
Pytanie 15. Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
Pytanie 16. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
Pytanie 17. W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest
Pytanie 18. Zapis liczby siedem w systemie ósemkowym to
Pytanie 19. Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze