Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 2. Aby poprawić wydajność komputera, można w nim zamontować procesor obsługujący technologię Hyper-Threading, umożliwiającą
Pytanie 3. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 4. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Pytanie 5. Aby uzyskać przepustowość na poziomie 4 GB/s w każdą stronę, należy zamontować w zestawie komputerowym kartę graficzną wykorzystującą interfejs
Pytanie 6. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 7. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 8. Brak informacji o parzystości liczby lub o znaku wyniku, wykonywanej operacji w ALU, może świadczyć o problemach w działaniu
Pytanie 9. Administrator systemu Windows zauważył wyraźne spowolnienie pracy komputera spowodowane małą ilością wolnej pamięci RAM. Aby sprawdzić, który program zużywa jej najwięcej należy użyć programu
Pytanie 10. Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
Pytanie 11. Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze
Pytanie 12. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma