Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 2. Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
Pytanie 3. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
Pytanie 4. Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
Pytanie 5. Minimalną długość hasła użytkownika w systemie Windows można ustawić za pomocą polecenia
Pytanie 6. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 7. Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze
Pytanie 8. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 9. W który rodzaj matrycy powinien być wyposażony monitor w modernizowanym zestawie komputerowym w przypadku konieczności zapewnienia wysokiej jakości obrazu oraz szerokich kątów widzenia w poziomie i pionie?
Pytanie 10. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Pytanie 11. W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest
Pytanie 12. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 13. Aby zapobiec występowaniu różnic w kolorach między zeskanowanymi zdjęciami wyświetlanymi na monitorze komputerowym a ich oryginałami, należy wykonać
Pytanie 14. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 15. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma