Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Procesory CISC charakteryzują się
Pytanie 2. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 3. Jaką rozdzielczość musi obsługiwać karta graficzna, aby oglądać na 23-calowym monitorze materiał video w trybie Fuli HD?
Pytanie 4. Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
Pytanie 5. Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
Pytanie 6. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 7. Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
Pytanie 8. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 9. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 10. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 11. Transmisja interfejsem równoległym synchronicznym cechuje się tym, że
Pytanie 12. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
Pytanie 13. Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzonych sektorów, może użyć programu
Pytanie 14. W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
Pytanie 15. Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows, umożliwia przystawka secpol?
Pytanie 16. Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
Pytanie 17. Administrator systemu Windows zauważył wyraźne spowolnienie pracy komputera spowodowane małą ilością wolnej pamięci RAM. Aby sprawdzić, który program zużywa jej najwięcej należy użyć programu
Pytanie 18. Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
Pytanie 19. Za pomocą przedstawionego na rysunku urządzenia można przetestować działanie
Pytanie 20. Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Image Recovery, które
Pytanie 21. Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze