Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
Pytanie 2. W który rodzaj matrycy powinien być wyposażony monitor w modernizowanym zestawie komputerowym w przypadku konieczności zapewnienia wysokiej jakości obrazu oraz szerokich kątów widzenia w poziomie i pionie?
Pytanie 3. W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
Pytanie 4. Jaką rozdzielczość musi obsługiwać karta graficzna, aby oglądać na 23-calowym monitorze materiał video w trybie Fuli HD?
Pytanie 5. Zapis liczby siedem w systemie ósemkowym to
Pytanie 6. Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
Pytanie 7. Procesory CISC charakteryzują się
Pytanie 8. W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda po 4 TB wielkości. Który typ tablicy partycji należy użyć, aby można było dokonać takiego partycjonowania?
Pytanie 9. Który typ licencji uprawnia do dowolnych modyfikacji, kopiowania oraz rozpowszechniania po uiszczeniu dowolnej opłaty na rzecz autora?
Pytanie 10. Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
Pytanie 11. Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest
Pytanie 12. Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
Pytanie 13. Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał następujący wynik -rwx –x r-x 1 admin admin 25 04-09 15:17 szkola.txt Następnie wydał polecenie chmod ug=rw szkola.txt | Is -I Jaki będzie efekt jego działania, wyświetlony w oknie terminala?
Pytanie 14. Transmisja interfejsem równoległym synchronicznym cechuje się tym, że
Pytanie 15. Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
Pytanie 16. W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą programu CPU-Z. Wynika z niego, że procesor ma
Pytanie 17. Brak informacji o parzystości liczby lub o znaku wyniku, wykonywanej operacji w ALU, może świadczyć o problemach w działaniu
Pytanie 18. Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapewniając m.in. przepływ danych między pamięcią systemową a dyskiem SATA?
Pytanie 19. Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Image Recovery, które
Pytanie 20. Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
Pytanie 21. Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
Pytanie 22. W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek – Ojciec – Syn na poziomie Dziadek wykonuje się kopię danych na koniec
Pytanie 23. W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
Pytanie 24. Aby poprawić wydajność komputera, można w nim zamontować procesor obsługujący technologię Hyper-Threading, umożliwiającą
Pytanie 25. Aby uzyskać przepustowość na poziomie 4 GB/s w każdą stronę, należy zamontować w zestawie komputerowym kartę graficzną wykorzystującą interfejs
Pytanie 26. Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze