Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wynikiem działania (10101101)(2) – (10100)(2) jest
Pytanie 2. Aby odzyskać dane ze sformatowanego dysku twardego, należy wykorzystać program
Pytanie 3. W tablecie graficznym bez wyświetlacza pióro nie ustala położenia kursora ekranowego, można jedynie korzystać z jego końcówki do przesuwania kursora ekranowego oraz klikania. Wskaż możliwą przyczynę nieprawidłowej pracy urządzenia.
Pytanie 4. Urządzeniem peryferyjnym wykorzystywanym w fabrykach odzieżowych do wycinania elementów ubrań jest ploter
Pytanie 5. Jaką funkcję pełni polecenie tee w systemie Linux?
Pytanie 6. Rodzajem złośliwego oprogramowania będącego programem rezydentnym, który działa, wykonując konkretną operację, nie powiela się przez sieć, a jedną z jego metod jest samoreplikacja aż do wyczerpania pamięci komputera, jest
Pytanie 7. Na schemacie blokowym przedstawiającym zasadę działania zasilacza liniowego numerem 5) oznaczono
Pytanie 8. Planując prace modernizacyjne komputera przenośnego, związane z wymianą procesora, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 9. Do usunięcia elementu Wszystkie programy z prostego Menu Start systemu Windows należy wykorzystać przystawkę
Pytanie 10. Narzędziem systemu Linux OpenSUSE dedykowanym między innymi do zarządzania systemem jest
Pytanie 11. Co można powiedzieć o licencji bezpłatnego oprogramowania zwanej freemium?
Pytanie 12. Wskaż nazwę programu stosowanego w systemie Linux do przekrojowego monitorowania parametrów, między innymi takich jak obciążenie sieci, zajętość systemu plików, statystyki partycji, obciążenie CPU czy statystyki IO.
Pytanie 13. Symbole i oznaczenia znajdujące się na zamieszczonej tabliczce znamionowej podzespołu informują między innymi o tym, że produkt jest
Pytanie 14. Przedstawiony moduł pamięci należy zamontować na płycie głównej w gnieździe
Pytanie 15. Które polecenie systemu Linux służy do wyświetlenia informacji o zainstalowanych podzespołach?
Pytanie 16. Na stronie wydrukowanej w drukarce atramentowej pojawiają się smugi, kropki, kleksy i plamy. Aby rozwiązać problemy z jakością wydruku, należy
Pytanie 17. Narzędziem stosowanym do osadzania w trudno dostępnych miejscach niewielkich rozmiarowo elementów, takich jak na przykład zworki, jest
Pytanie 18. Aby uruchomić przedstawione narzędzie systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 19. W przypadku zalania układu elektronicznego klawiatury słodkim napojem należy natychmiast odłączyć ją od zestawu komputerowego, a następnie
Pytanie 20. Wskaż złącze, które należy wykorzystać do podłączenia wentylatora, którego parametry przedstawiono w tabeli.
Pytanie 21. Przepustowość dla napędu optycznego Blu -ray x1 wynosi
Pytanie 22. Aby za pomocą złącza DE -15F podłączyć przedstawiony projektor do laptopa, należy wykorzystać gniazdo oznaczone numerem