Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Aby odzyskać dane ze sformatowanego dysku twardego, należy wykorzystać program
Pytanie 2. W przypadku zalania układu elektronicznego klawiatury słodkim napojem należy natychmiast odłączyć ją od zestawu komputerowego, a następnie
Pytanie 3. Zamieszczony komunikat tekstowy wyświetlony na ekranie komputera z zainstalowanym systemem Windows wskazuje na
Pytanie 4. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać do połączenia drukarki wyposażonej w interfejs WiFi z komputerem stacjonarnym bez interfejsu WiFi, ale z interfejsem USB.
Pytanie 5. Kiedy wygasa autorskie prawo majątkowe dotyczące programu komputerowego, stworzonego przez kilku programistów, którzy jako jego autorzy podpisali aplikację swoimi imionami i nazwiskami?
Pytanie 6. Na schemacie blokowym przedstawiającym zasadę działania zasilacza liniowego numerem 5) oznaczono
Pytanie 7. Symbole i oznaczenia znajdujące się na zamieszczonej tabliczce znamionowej podzespołu informują między innymi o tym, że produkt jest
Pytanie 8. Przepustowość dla napędu optycznego Blu -ray x1 wynosi
Pytanie 9. Planując prace modernizacyjne komputera przenośnego, związane z wymianą procesora, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 10. Aby uruchomić przedstawione narzędzie systemu Windows, należy użyć polecenia
Pytanie 11. Liczba 54321(o) zapisana w systemie heksadecymalnym ma postać
Pytanie 12. Aby zapewnić możliwość odzyskania ważnych danych, należy regularnie
Pytanie 13. Głównym celem realizowanej przez program antywirusowy funkcji ochrony przed ransom w are jest zapewnienie zabezpieczenia systemu przed zagrożeniami
Pytanie 14. Wskaż procesor współpracujący z przedstawioną płytą główną.