Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony moduł pamięci należy zamontować na płycie głównej w gnieździe
Pytanie 2. Które polecenie systemu Linux służy do wyświetlenia informacji o zainstalowanych podzespołach?
Pytanie 3. Głównie które aktualizacje zostaną zainstalowane po kliknięciu na przycisk OK prezentowany na zrzucie ekranu?
Pytanie 4. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać do połączenia drukarki wyposażonej w interfejs WiFi z komputerem stacjonarnym bez interfejsu WiFi, ale z interfejsem USB.
Pytanie 5. Aby przygotować do pracy skaner, którego opis zawarto w tabeli, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 6. Kiedy wygasa autorskie prawo majątkowe dotyczące programu komputerowego, stworzonego przez kilku programistów, którzy jako jego autorzy podpisali aplikację swoimi imionami i nazwiskami?
Pytanie 7. Aby za pomocą złącza DE -15F podłączyć przedstawiony projektor do laptopa, należy wykorzystać gniazdo oznaczone numerem
Pytanie 8. Najlepszym narzędziem służącym do podgrzania znajdującego się na karcie graficznej elementu SMD, który ma zostać usunięty, jest
Pytanie 9. W przypadku zalania układu elektronicznego klawiatury słodkim napojem należy natychmiast odłączyć ją od zestawu komputerowego, a następnie
Pytanie 10. Przedstawione narzędzie służy podczas naprawy zestawu komputerowego do
Pytanie 11. Co można powiedzieć o licencji bezpłatnego oprogramowania zwanej freemium?
Pytanie 12. Głównym celem realizowanej przez program antywirusowy funkcji ochrony przed ransom w are jest zapewnienie zabezpieczenia systemu przed zagrożeniami
Pytanie 13. Aby uruchomić przedstawione narzędzie systemu Windows, należy użyć polecenia