Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Planując prace modernizacyjne komputera przenośnego, związane z wymianą procesora, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 2. Aby odzyskać dane ze sformatowanego dysku twardego, należy wykorzystać program
Pytanie 3. Co można powiedzieć o licencji bezpłatnego oprogramowania zwanej freemium?
Pytanie 4. Do usunięcia elementu Wszystkie programy z prostego Menu Start systemu Windows należy wykorzystać przystawkę
Pytanie 5. W tabeli przedstawiono pobór mocy poszczególnych podzespołów zestawu komputerowego. Zestaw składa się z: - płyty głównej, - procesora, - 2 modułów pamięci DDR3, - dysku twardego SSD, - dysku twardego z prędkością obrotową 7200, - karty graficznej, - napędu optycznego, - myszy i klawiatury, - wentylatora. Który zasilacz należy zastosować dla przedstawionego zestawu komputerowego, uwzględniając co najmniej 20% rezerwy poboru mocy?
Pytanie 6. Wskaż nazwę programu stosowanego w systemie Linux do przekrojowego monitorowania parametrów, między innymi takich jak obciążenie sieci, zajętość systemu plików, statystyki partycji, obciążenie CPU czy statystyki IO.
Pytanie 7. Symbole i oznaczenia znajdujące się na zamieszczonej tabliczce znamionowej podzespołu informują między innymi o tym, że produkt jest
Pytanie 8. Papier termotransferowy to materiał eksploatacyjny stosowany w drukarkach
Pytanie 9. W przypadku zalania układu elektronicznego klawiatury słodkim napojem należy natychmiast odłączyć ją od zestawu komputerowego, a następnie
Pytanie 10. W tablecie graficznym bez wyświetlacza pióro nie ustala położenia kursora ekranowego, można jedynie korzystać z jego końcówki do przesuwania kursora ekranowego oraz klikania. Wskaż możliwą przyczynę nieprawidłowej pracy urządzenia.
Pytanie 11. Aby za pomocą złącza DE -15F podłączyć przedstawiony projektor do laptopa, należy wykorzystać gniazdo oznaczone numerem
Pytanie 12. Przedstawiona czynność jest związana z eksploatacją drukarki
Pytanie 13. Jaką funkcję pełni polecenie tee w systemie Linux?
Pytanie 14. Aby w edytorze Regedit przywrócić stan rejestru systemowego za pomocą wcześniej utworzonej kopii zapasowej, należy użyć funkcji
Pytanie 15. Aby przygotować do pracy skaner, którego opis zawarto w tabeli, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 16. Rodzajem złośliwego oprogramowania będącego programem rezydentnym, który działa, wykonując konkretną operację, nie powiela się przez sieć, a jedną z jego metod jest samoreplikacja aż do wyczerpania pamięci komputera, jest
Pytanie 17. Zamieszczony komunikat tekstowy wyświetlony na ekranie komputera z zainstalowanym systemem Windows wskazuje na
Pytanie 18. Narzędziem systemu Linux OpenSUSE dedykowanym między innymi do zarządzania systemem jest
Pytanie 19. Wynikiem działania (10101101)(2) – (10100)(2) jest
Pytanie 20. Głównym celem realizowanej przez program antywirusowy funkcji ochrony przed ransom w are jest zapewnienie zabezpieczenia systemu przed zagrożeniami
Pytanie 21. Liczba 54321(o) zapisana w systemie heksadecymalnym ma postać
Pytanie 22. Urządzeniem peryferyjnym wykorzystywanym w fabrykach odzieżowych do wycinania elementów ubrań jest ploter
Pytanie 23. Która przystawka MMC systemu Windows umożliwia przegląd systemowego Dziennika zdarzeń?
Pytanie 24. Narzędziem stosowanym do osadzania w trudno dostępnych miejscach niewielkich rozmiarowo elementów, takich jak na przykład zworki, jest
Pytanie 25. Kiedy wygasa autorskie prawo majątkowe dotyczące programu komputerowego, stworzonego przez kilku programistów, którzy jako jego autorzy podpisali aplikację swoimi imionami i nazwiskami?
Pytanie 26. Na stronie wydrukowanej w drukarce atramentowej pojawiają się smugi, kropki, kleksy i plamy. Aby rozwiązać problemy z jakością wydruku, należy
Pytanie 27. Przedstawione narzędzie służy podczas naprawy zestawu komputerowego do
Pytanie 28. Które polecenie systemu Linux służy do wyświetlenia informacji o zainstalowanych podzespołach?
Pytanie 29. Aby uruchomić przedstawione narzędzie systemu Windows, należy użyć polecenia