Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Przedstawiony panel tylny płyty głównej jest wyposażony między innymi w interfejsy:
Pytanie 2. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 3. Do podłączenia projektora multimedialnego do komputera, nie można użyć złącza
Pytanie 4. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 5. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia bez ich uszkodzenia, należy użyć
Pytanie 6. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 7. Do konfiguracji i personalizacji środowiska graficznego GNOME w różnych systemach Linux należy wykorzystać program
Pytanie 8. Interfejs UDMA to interfejs
Pytanie 9. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 10. Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem
Pytanie 11. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 12. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 13. Materiałem eksploatacyjnym, stosowanym w rzutniku multimedialnym, jest
Pytanie 14. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 15. Które narzędzie należy wykorzystać do uzyskania wyników testu POST dla modułów płyty głównej?
Pytanie 16. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 17. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 18. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 19. Które narzędzie jest przeznaczone do lekkiego odgięcia blachy obudowy komputera oraz zamocowania śruby montażowej w trudno dostępnym miejscu?
Pytanie 20. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 21. Rysunek obrazuje zasadę działania drukarki
Pytanie 22. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 23. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 24. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 25. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 26. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 27. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 28. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 29. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 30. Które z poleceń systemu Linux nie umożliwia przeprowadzenia diagnostyki sprzętu komputerowego?
Pytanie 31. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 32. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 33. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej.
Pytanie 34. Płyta główna wyposażona w gniazdo G2 będzie współpracowała z procesorem
Pytanie 35. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze