Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej.
Pytanie 2. Po wykonaniu eksportu klucza HKCR zostanie zapisana kopia rejestru, zawierająca informacje dotyczące konfiguracji
Pytanie 3. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterpise lub Ultimate służy do
Pytanie 4. Drukarka fotograficzna ma bardzo brudną obudowę oraz wyświetlacz. Aby usunąć zabrudzenia bez ich uszkodzenia, należy użyć
Pytanie 5. Które z poleceń systemu Linux nie umożliwia przeprowadzenia diagnostyki sprzętu komputerowego?
Pytanie 6. Pracownik serwisu komputerowego podczas wykonywania konserwacji i czyszczenia drukarki laserowej, odłączonej od źródła zasilania, może wykorzystać jako środek ochrony indywidualnej
Pytanie 7. Która czynność nie służy do personalizacji systemu operacyjnego Windows?
Pytanie 8. Komputer ma podłączoną mysz bezprzewodową, a kursor podczas pracy nie porusza się płynnie, „skacze” po ekranie. Przyczyną usterki urządzenia może być
Pytanie 9. Komputer wyposażony w BIOS firmy Award wygenerował komunikat o treści Primary/Secondary master/slave hard disk fail. Komunikat ten może oznaczać konieczność wymiany
Pytanie 10. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, należy użyć polecenia
Pytanie 11. Które narzędzie jest przeznaczone do lekkiego odgięcia blachy obudowy komputera oraz zamocowania śruby montażowej w trudno dostępnym miejscu?
Pytanie 12. Montaż przedstawionej karty graficznej będzie możliwy na płycie głównej wyposażonej w złącze
Pytanie 13. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
Pytanie 14. Natychmiast po usunięciu ważnych plików na dysku twardym użytkownik powinien
Pytanie 15. Program typu recovery, w warunkach domowych, pozwala na odzyskanie danych z dysku twardego w przypadku
Pytanie 16. Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją
Pytanie 17. Na wyświetlaczu drukarki pojawił się komunikat „PAPER JAM”. Aby usunąć usterkę, należy w pierwszej kolejności
Pytanie 18. W systemie Windows użycie prezentowanego polecenia spowoduje tymczasową zmianę koloru
Pytanie 19. Polecenie uname -s w systemie Linux jest wykorzystywane do sprawdzenia
Pytanie 20. Odnalezienie głównego rekordu rozruchowego, wczytującego system z aktywnej partycji umożliwia
Pytanie 21. Do konfiguracji i personalizacji środowiska graficznego GNOME w różnych systemach Linux należy wykorzystać program
Pytanie 22. Przedstawiony panel tylny płyty głównej jest wyposażony między innymi w interfejsy:
Pytanie 23. Do realizacji iloczynu logicznego z negacją należy użyć funktora
Pytanie 24. Interfejs UDMA to interfejs
Pytanie 25. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 26. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 27. Do wykonania obrazu dysku twardego można użyć programu
Pytanie 28. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 29. Które narzędzie należy wykorzystać do uzyskania wyników testu POST dla modułów płyty głównej?
Pytanie 30. Rysunek obrazuje zasadę działania drukarki
Pytanie 31. Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, umożliwiającym zamianę tablicy partycji GPT na MBR, jest program
Pytanie 32. Do podłączenia projektora multimedialnego do komputera, nie można użyć złącza
Pytanie 33. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 34. Przedstawiona na diagramie strategia zapisu kopii zapasowych na nośnikach nosi nazwę
Pytanie 35. Komputer, którego naprawa ma zostać przeprowadzona u klienta, nie reaguje na wciśnięcie przycisku POWER. Pierwszą czynnością harmonogramu prac związanych z lokalizacją i usunięciem tej usterki powinno być
Pytanie 36. Materiałem eksploatacyjnym, stosowanym w rzutniku multimedialnym, jest
Pytanie 37. Thunderbolt to interfejs:
Pytanie 38. Modułem pamięci RAM, kompatybilnym z płytą główną GIGABYTE GA-X99- ULTRA GAMING/ X99/ 8x DDR4 2133, ECC, max 128GB/ 4x PCI-E 16x/ RAID/ USB 3.1/ S-2011-V3/ATX, jest pamięć
Pytanie 39. Element płyty głównej odpowiedzialny za wymianę danych między mikroprocesorem a pamięcią operacyjną RAM oraz magistralą karty graficznej jest na rysunku oznaczony numerem