Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 2. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 3. Zestaw uzupełniający, składający się ze strzykawki z fluidem, igły oraz rękawiczek zabezpieczających, służy do uzupełnienia pojemników z nośnikiem drukującym w drukarkach
Pytanie 4. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 5. Podczas pracy wskaźnik przewodowej myszy optycznej nie reaguje na przesuwanie urządzenia po padzie, dopiero po odpowiednim ułożeniu myszy kursor zaczyna zmieniać położenie. Objawy te wskazują na uszkodzenie
Pytanie 6. Aby w systemie Windows Professional ustawić czas pracy drukarki oraz uprawnienia drukowania, należy skonfigurować
Pytanie 7. Symbol błyskawicy pokazany na rysunku jest używany do oznaczania złącza
Pytanie 8. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 9. Menedżer urządzeń w systemie Windows pozwala na wykrycie
Pytanie 10. Po wykonaniu eksportu klucza HKCU zostanie zapisana kopia rejestru zawierająca informacje, dotyczące konfiguracji
Pytanie 11. Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest
Pytanie 12. Aby przetestować w systemie Windows poprawność działania nowo zainstalowanej drukarki, należy
Pytanie 13. W oznaczeniu procesora INTEL CORE i7-4790 cyfra 4 oznacza
Pytanie 14. Do realizacji alternatywy logicznej z negacją należy użyć funktora
Pytanie 15. Prezentowana usterka ekranu laptopa może być spowodowana
Pytanie 16. W które złącze, umożliwiające podłączenie monitora, wyposażona jest karta graficzna przedstawiona na ilustracji?
Pytanie 17. Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka
Pytanie 18. Który przyrząd należy wykorzystać do uzyskania wyników testu POST dla modułów płyty głównej?
Pytanie 19. Które z zaleceń jest nieodpowiednie dla konserwacji skanera płaskiego?
Pytanie 20. Narzędzie systemu Windows wykorzystywane do interpretacji poleceń, stosujące logikę obiektową oraz cmdlety, to
Pytanie 21. Do wyświetlenia daty w systemie Linux można wykorzystać polecenie
Pytanie 22. Do jednoczesnej zmiany tła pulpitu, kolorów okien, dźwięków oraz wygaszacza ekranu na komputerze z zainstalowanym systemem Windows należy wykorzystać
Pytanie 23. Wskaż interfejsy płyty głównej widoczne na rysunku.
Pytanie 24. Narzędziem wbudowanym w systemie Windows, wykorzystywanym do diagnozowania problemów związanych z działaniem animacji w grach lub odtwarzaniem filmów, jest
Pytanie 25. Użytkownik drukarki samodzielnie i prawidłowo napełnił pojemnik z tonerem. Po jego zamontowaniu drukarka nie podejmuje próby drukowania. Przyczyną tej usterki może być
Pytanie 26. Przedstawiony skaner należy podłączyć do komputera przy użyciu złącza
Pytanie 27. Dysk twardy podczas pracy stuka i można zaobserwować bardzo powolne uruchamianie systemu oraz odczytywanie danych. Aby naprawić tę usterkę, po zabezpieczeniu danych na nośniku zewnętrznym należy
Pytanie 28. Jednym z narzędzi zabezpieczających system przed oprogramowaniem, które bez wiedzy użytkownika pozyskuje i wysyła jego autorowi dane osobowe, numery kart płatniczych, informacje o adresach stron WWW odwiedzanych przez użytkownika, hasła i używane adresy mailowe, jest program
Pytanie 29. Płyta główna wyposażona w gniazdo G2 będzie współpracowała z procesorem
Pytanie 30. ACPI jest skrótem oznaczającym
Pytanie 31. Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest
Pytanie 32. Poleceniem systemu Linux służącym do wyświetlenia informacji, zawierających aktualną godzinę, czas działania systemu oraz liczbę zalogowanych użytkowników, jest
Pytanie 33. Thunderbolt to interfejs
Pytanie 34. Użytkownik zamierza zmodernizować swój komputer zwiększając ilość pamięci RAM. Zainstalowana płyta główna ma parametry przedstawione w tabeli. Wybierając dodatkowe moduły pamięci, powinien pamiętać, aby
Pytanie 35. Aby system operacyjny był skutecznie chroniony przed atakami złośliwego oprogramowania, po zainstalowaniu programu antywirusowego należy
Pytanie 36. Po stwierdzeniu przypadkowego usunięcia ważnych danych na dysku twardym, aby odzyskać usunięte pliki, najlepiej
Pytanie 37. Czynność pokazana na rysunkach ilustruje mocowanie
Pytanie 38. Rysunek obrazuje zasadę działania drukarki
Pytanie 39. W systemie Linux użycie polecenia passwd Ala spowoduje
Pytanie 40. Najefektywniejszym zabezpieczeniem danych firmy, której siedziby znajdują się w różnych, odległych od siebie lokalizacjach, jest zastosowanie