Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Czynność pokazana na rysunkach ilustruje mocowanie
Pytanie 2. Narzędziem wbudowanym w systemie Windows, wykorzystywanym do diagnozowania problemów związanych z działaniem animacji w grach lub odtwarzaniem filmów, jest
Pytanie 3. Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja
Pytanie 4. Płyta główna wyposażona w gniazdo G2 będzie współpracowała z procesorem
Pytanie 5. Aby przetestować w systemie Windows poprawność działania nowo zainstalowanej drukarki, należy
Pytanie 6. Użytkownik zamierza zmodernizować swój komputer zwiększając ilość pamięci RAM. Zainstalowana płyta główna ma parametry przedstawione w tabeli. Wybierając dodatkowe moduły pamięci, powinien pamiętać, aby
Pytanie 7. Zestaw uzupełniający, składający się ze strzykawki z fluidem, igły oraz rękawiczek zabezpieczających, służy do uzupełnienia pojemników z nośnikiem drukującym w drukarkach
Pytanie 8. Narzędzie systemu Windows wykorzystywane do interpretacji poleceń, stosujące logikę obiektową oraz cmdlety, to
Pytanie 9. Użytkownik drukarki samodzielnie i prawidłowo napełnił pojemnik z tonerem. Po jego zamontowaniu drukarka nie podejmuje próby drukowania. Przyczyną tej usterki może być
Pytanie 10. ACPI jest skrótem oznaczającym
Pytanie 11. W oznaczeniu procesora INTEL CORE i7-4790 cyfra 4 oznacza
Pytanie 12. Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu
Pytanie 13. Podczas pracy wskaźnik przewodowej myszy optycznej nie reaguje na przesuwanie urządzenia po padzie, dopiero po odpowiednim ułożeniu myszy kursor zaczyna zmieniać położenie. Objawy te wskazują na uszkodzenie
Pytanie 14. Rysunek obrazuje zasadę działania drukarki
Pytanie 15. Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie
Pytanie 16. W systemie Linux użycie polecenia passwd Ala spowoduje
Pytanie 17. Po wykonaniu eksportu klucza HKCU zostanie zapisana kopia rejestru zawierająca informacje, dotyczące konfiguracji
Pytanie 18. Do jednoczesnej zmiany tła pulpitu, kolorów okien, dźwięków oraz wygaszacza ekranu na komputerze z zainstalowanym systemem Windows należy wykorzystać
Pytanie 19. Poleceniem systemu Linux służącym do wyświetlenia informacji, zawierających aktualną godzinę, czas działania systemu oraz liczbę zalogowanych użytkowników, jest
Pytanie 20. Do wyświetlenia daty w systemie Linux można wykorzystać polecenie
Pytanie 21. Thunderbolt to interfejs
Pytanie 22. Aby system operacyjny był skutecznie chroniony przed atakami złośliwego oprogramowania, po zainstalowaniu programu antywirusowego należy
Pytanie 23. Wskaż interfejsy płyty głównej widoczne na rysunku.
Pytanie 24. Przedstawiony skaner należy podłączyć do komputera przy użyciu złącza
Pytanie 25. Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest
Pytanie 26. Dysk twardy podczas pracy stuka i można zaobserwować bardzo powolne uruchamianie systemu oraz odczytywanie danych. Aby naprawić tę usterkę, po zabezpieczeniu danych na nośniku zewnętrznym należy
Pytanie 27. Które z zaleceń jest nieodpowiednie dla konserwacji skanera płaskiego?
Pytanie 28. Symbol błyskawicy pokazany na rysunku jest używany do oznaczania złącza
Pytanie 29. Do realizacji alternatywy logicznej z negacją należy użyć funktora
Pytanie 30. Który przyrząd należy wykorzystać do uzyskania wyników testu POST dla modułów płyty głównej?
Pytanie 31. Menedżer urządzeń w systemie Windows pozwala na wykrycie
Pytanie 32. Jednym z narzędzi zabezpieczających system przed oprogramowaniem, które bez wiedzy użytkownika pozyskuje i wysyła jego autorowi dane osobowe, numery kart płatniczych, informacje o adresach stron WWW odwiedzanych przez użytkownika, hasła i używane adresy mailowe, jest program
Pytanie 33. Po stwierdzeniu przypadkowego usunięcia ważnych danych na dysku twardym, aby odzyskać usunięte pliki, najlepiej
Pytanie 34. Prezentowana usterka ekranu laptopa może być spowodowana
Pytanie 35. W które złącze, umożliwiające podłączenie monitora, wyposażona jest karta graficzna przedstawiona na ilustracji?
Pytanie 36. Aby w systemie Windows Professional ustawić czas pracy drukarki oraz uprawnienia drukowania, należy skonfigurować
Pytanie 37. Najefektywniejszym zabezpieczeniem danych firmy, której siedziby znajdują się w różnych, odległych od siebie lokalizacjach, jest zastosowanie
Pytanie 38. Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest
Pytanie 39. Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka
Pytanie 40. Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest