Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
Pytanie 2. Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia
Pytanie 3. Polecenie Gpresult
Pytanie 4. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Pytanie 5. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 6. Konwencja zapisu ścieżki do udziału sieciowego zgodna z UNC (Universal Naming Convention) ma postać
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
Pytanie 8. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
Pytanie 9. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
Pytanie 10. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge)
Pytanie 11. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
Pytanie 12. W wyniku polecenia ipconfig została wyświetlona konfiguracja przedstawiona na rysunku. Adres IP testowanej stacji roboczej ma postać
Pytanie 13. Która instrukcja pozwala sprawdzić wartość rekordu MX dla wskazanej domeny?
Pytanie 14. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono urządzenie do
Pytanie 16. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
Pytanie 17. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
Pytanie 18. W adresie IP należącym do klasy A, wartość pierwszego bajtu jest zawarta w przedziale
Pytanie 19. Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
Pytanie 20. Z jakim parametrem należy wywołać polecenie netstat, aby została wyświetlona statystyka interfejsu sieciowego (liczba wysłanych oraz odebranych bajtów i pakietów)?
Pytanie 21. Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
Pytanie 23. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
Pytanie 24. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
Pytanie 25. Grupa, w której uprawnienia członków można przypisywać tylko w obrębie tej samej domeny, co domena nadrzędnej grupy lokalnej domeny, to grupa
Pytanie 26. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 27. Do prawidłowego działania telefonu VoIP konieczne jest skonfigurowanie adresu
Pytanie 28. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
Pytanie 29. Na rysunku przedstawiono
Pytanie 30. Polecenie dsadd umożliwia
Pytanie 31. Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
Pytanie 32. W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
Pytanie 33. Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po
Pytanie 34. Która usługa polega na scentralizowanym zarządzaniu tożsamościami, uprawnieniami oraz obiektami w sieci?
Pytanie 35. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
Pytanie 36. Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
Pytanie 37. Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
Pytanie 38. Które szyfrowanie stosowane w sieciach bezprzewodowych, jest najmniej odporne na łamanie haseł?
Pytanie 39. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?
Pytanie 40. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej.