Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 2. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 3. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 4. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 5. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 6. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 7. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 8. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 9. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 10. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 11. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 12. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 13. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 14. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 15. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 16. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 17. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 18. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 19. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 20. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 21. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 22. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 23. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 24. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 25. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 26. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 27. Rolą routera jest
Pytanie 28. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 29. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 30. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 31. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 32. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 33. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 34. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 35. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 36. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 37. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 38. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 39. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 40. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?