Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 2. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 3. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 4. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 5. Rolą routera jest
Pytanie 6. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 7. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 8. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 9. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 10. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 11. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 12. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 13. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 14. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 15. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 16. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 17. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 18. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 19. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 20. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 21. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 22. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 23. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 24. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 25. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 26. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 27. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 28. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 29. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 30. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 31. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 32. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 33. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 34. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 35. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 36. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 37. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 38. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 39. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 40. Podstawową funkcją serwera FTP jest