Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 2. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 3. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 4. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 5. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 6. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 7. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 8. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 9. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 10. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 11. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 12. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 13. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 14. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 15. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 16. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 17. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 18. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 19. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 20. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 21. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 22. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 23. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 24. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 25. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 26. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 27. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 28. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 29. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 30. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 31. Rolą routera jest
Pytanie 32. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 33. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 34. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 35. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 36. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 37. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 38. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 39. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 40. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?