Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 2. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 3. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 4. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 5. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 6. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 7. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 8. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 9. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 10. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 11. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 12. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 13. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 14. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 15. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 16. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 17. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 18. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 19. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 20. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 21. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 22. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 23. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 24. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 25. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 26. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 27. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 28. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 29. Rolą routera jest
Pytanie 30. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 31. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 32. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 33. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 34. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 35. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 36. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 37. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 38. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 39. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 40. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu