Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 2. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 3. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 4. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 5. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 6. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 7. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 8. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 9. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 10. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 11. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 12. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 13. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 14. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 15. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 16. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 17. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 18. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 19. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 20. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 21. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 22. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 23. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 24. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 25. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 26. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 27. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 28. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 29. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 30. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 31. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 32. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 33. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 34. Rolą routera jest
Pytanie 35. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 36. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 37. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 38. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 39. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 40. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki