Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 2. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 3. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 4. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 5. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 6. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 7. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 8. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 9. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 10. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 11. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 12. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 13. Rolą routera jest
Pytanie 14. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 15. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 16. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 17. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 18. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 19. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 20. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 21. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 22. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 23. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 24. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 25. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 26. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 27. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 28. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 29. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 30. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 31. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 32. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 33. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 34. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 35. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 36. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 37. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 38. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 39. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 40. Podstawową funkcją serwera FTP jest