Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 2. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 3. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 4. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 5. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 6. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 7. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 8. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 9. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 10. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 11. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 12. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 13. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 14. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 15. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 16. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 17. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 18. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 19. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 20. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 21. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 22. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 23. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 24. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 25. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 26. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 27. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 28. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 29. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 30. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 31. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 32. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 33. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 34. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 35. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 36. Rolą routera jest
Pytanie 37. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 38. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 39. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 40. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa