Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 2. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 3. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 4. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 5. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 6. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 7. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 8. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 9. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 10. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 11. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 12. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 13. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 14. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 15. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 16. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 17. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 18. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 19. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 20. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 21. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 22. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 23. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 24. Rolą routera jest
Pytanie 25. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 26. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 27. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 28. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 29. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 30. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Pytanie 31. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 32. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 33. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 34. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 35. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 36. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 37. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 38. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 39. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 40. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?