Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
Pytanie 2. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Pytanie 3. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Pytanie 4. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Pytanie 5. Rolą routera jest
Pytanie 6. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Pytanie 7. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Pytanie 8. Wskaż poprawną postać maski
Pytanie 9. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Pytanie 10. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Pytanie 11. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Pytanie 12. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Pytanie 13. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Pytanie 14. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Pytanie 15. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Pytanie 16. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Pytanie 17. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Pytanie 18. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Pytanie 19. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Pytanie 20. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Pytanie 21. Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
Pytanie 22. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
Pytanie 23. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Pytanie 24. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Pytanie 25. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Pytanie 26. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Pytanie 27. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Pytanie 28. Jaki protokół odpowiada za zamianą adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Pytanie 29. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Pytanie 30. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Pytanie 31. System operacyjny nie zajmuje się
Pytanie 32. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Pytanie 33. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Pytanie 34. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Pytanie 35. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
Pytanie 36. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Pytanie 37. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Pytanie 38. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Pytanie 39. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Pytanie 40. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej