Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Pytanie 2. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzanie nimi, należy skonfigurować komputer jako
Pytanie 3. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 4. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 5. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 6. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Pytanie 7. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 8. Który z adresów IP należy do klasy A
Pytanie 9. Wpisując w przeglądarce sieciowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
Pytanie 10. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 11. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 12. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono kabel
Pytanie 14. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 15. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 16. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Pytanie 17. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Pytanie 18. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
Pytanie 20. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 21. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
Pytanie 22. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
Pytanie 23. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat 5e wynosi
Pytanie 24. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Pytanie 25. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 26. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Pytanie 27. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 28. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 29. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 30. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?