Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310nm i 1550nm należy użyć
Pytanie 2. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 3. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 4. Który z adresów IP należy do klasy A
Pytanie 5. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 6. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
Pytanie 7. Wpisując w przeglądarce sieciowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
Pytanie 8. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 9. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Pytanie 10. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 11. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat 5e wynosi
Pytanie 12. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 13. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 14. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
Pytanie 15. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 16. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
Pytanie 17. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 18. Połączenie pomiędzy oddzielnymi sieciami i konsolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazwane
Pytanie 19. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Pytanie 20. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 21. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 23. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 24. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 25. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
Pytanie 26. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 27. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 28. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 29. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?