Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 2. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 3. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 4. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?
Pytanie 5. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 6. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 7. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 8. Który z adresów IP należy do klasy A
Pytanie 9. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Pytanie 10. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310nm i 1550nm należy użyć
Pytanie 11. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 12. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
Pytanie 13. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Pytanie 14. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Pytanie 15. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 16. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
Pytanie 17. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
Pytanie 18. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 19. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 20. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 21. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Pytanie 22. W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Pytanie 23. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 24. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 25. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 26. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 27. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 28. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
Pytanie 29. Na rysunku przedstawiono kabel
Pytanie 30. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć