Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310nm i 1550nm należy użyć
Pytanie 2. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 3. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzanie nimi, należy skonfigurować komputer jako
Pytanie 4. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 5. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 6. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Pytanie 7. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
Pytanie 8. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 9. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Pytanie 10. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 11. Który z adresów IP należy do klasy A
Pytanie 12. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 13. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 14. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Pytanie 15. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
Pytanie 16. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 17. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Pytanie 18. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 19. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
Pytanie 20. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Pytanie 21. Na rysunku przedstawiono kabel
Pytanie 22. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
Pytanie 23. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat 5e wynosi
Pytanie 24. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 25. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 26. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Pytanie 27. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 28. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?