Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Informacje o kontach użytkowników w systemie Linux przechowywane są w pliku
Pytanie 2. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Pytanie 3. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 4. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 5. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
Pytanie 6. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 7. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 8. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
Pytanie 9. Wpisując w przeglądarce sieciowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
Pytanie 10. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310nm i 1550nm należy użyć
Pytanie 11. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Pytanie 12. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 13. Na rysunku przedstawiono kabel
Pytanie 14. Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux należy się posłużyć poleceniem
Pytanie 15. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Pytanie 16. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Pytanie 17. Połączenie pomiędzy oddzielnymi sieciami i konsolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazwane
Pytanie 18. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat 5e wynosi
Pytanie 19. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Pytanie 20. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Pytanie 21. Który z adresów IP należy do klasy A
Pytanie 22. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informację o źródłowych i docelowych portach, to
Pytanie 23. W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Pytanie 24. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzanie nimi, należy skonfigurować komputer jako
Pytanie 25. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
Pytanie 26. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Pytanie 27. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Pytanie 28. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku to
Pytanie 29. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Pytanie 30. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Pytanie 31. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 32. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 33. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 34. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
Pytanie 35. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest przez
Pytanie 36. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?