Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącze szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
Pytanie 2. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany dl hosta 172.16.0.99?
Pytanie 3. Skrót MAN oznacza sieć
Pytanie 4. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Pytanie 5. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310nm i 1550nm należy użyć
Pytanie 6. W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Pytanie 7. Adres planowanej sieci należy do grupy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Pytanie 8. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat 5e wynosi
Pytanie 9. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Pytanie 10. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Pytanie 11. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Pytanie 12. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Pytanie 13. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Pytanie 14. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Pytanie 15. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?