Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 2. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 3. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 4. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 5. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Pytanie 6. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 7. Skrót WAN oznacza
Pytanie 8. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 9. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 10. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 11. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 12. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 13. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 14. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 15. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 16. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 17. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 18. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 19. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 20. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 21. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 22. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 23. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 24. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 25. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 26. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 27. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 28. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 29. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 30. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 31. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 32. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 33. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 34. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 35. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 36. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 37. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 38. Mapowanie dysków jest
Pytanie 39. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 40. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem