Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Pytanie 2. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Pytanie 3. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętnym odpowiada adres w postaci binarnej
Pytanie 4. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Pytanie 5. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
Pytanie 6. Zbiór usług intemetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrotem
Pytanie 7. Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
Pytanie 8. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Pytanie 9. Niezalezną strukturą sieci WLAN jest
Pytanie 10. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Pytanie 11. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Pytanie 12. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer nalezący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Pytanie 13. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Pytanie 14. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Pytanie 15. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory W systemach Windows Server?
Pytanie 16. Mapowanie dysków jest
Pytanie 17. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 18. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
Pytanie 19. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyswietlania informacje o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Pytanie 20. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs gra?czny?
Pytanie 21. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Pytanie 22. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
Pytanie 23. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
Pytanie 24. Który standard sieci LAN de?niuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu)?
Pytanie 25. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Pytanie 26. W usłudze Active Directory, strukturę składającą sie z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Pytanie 27. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
Pytanie 28. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Pytanie 29. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
Pytanie 30. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postac
Pytanie 31. Skrót WAN oznacza
Pytanie 32. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyswietlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 33. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Pytanie 34. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako
Pytanie 35. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci są
Pytanie 36. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Pytanie 37. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
Pytanie 38. W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server nalezy zastosować polecenie
Pytanie 39. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
Pytanie 40. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników W systemach Windows Server należy zastosować narzędzie