Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Norma EN 50167 dotyczy okablowania
Pytanie 2. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 3. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 4. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 5. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
Pytanie 6. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 7. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 8. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 9. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Pytanie 10. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
Pytanie 11. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 12. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 13. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
Pytanie 14. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Pytanie 15. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 16. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
Pytanie 17. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Pytanie 18. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 19. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
Pytanie 20. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 21. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 22. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 23. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 24. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 25. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 26. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
Pytanie 27. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 28. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 29. Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
Pytanie 30. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Pytanie 31. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 32. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 33. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 34. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pytanie 35. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 36. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 37. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Pytanie 38. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 39. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 40. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma