Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 2. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 3. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 4. Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
Pytanie 5. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 6. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 7. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 8. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
Pytanie 9. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 10. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 11. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 12. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
Pytanie 13. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
Pytanie 14. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Pytanie 15. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Pytanie 16. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 17. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 18. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 19. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 20. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Pytanie 21. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 22. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 23. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 24. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
Pytanie 25. Norma EN 50167 dotyczy okablowania
Pytanie 26. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 27. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Pytanie 28. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 29. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pytanie 30. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 31. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
Pytanie 32. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
Pytanie 33. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 34. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 35. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 36. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 37. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 38. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 39. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Pytanie 40. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy