Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 2. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 3. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Pytanie 4. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 5. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 6. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 7. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 8. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 9. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Pytanie 10. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
Pytanie 11. Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
Pytanie 12. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
Pytanie 13. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 14. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
Pytanie 15. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 16. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 17. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 18. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pytanie 19. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 20. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 21. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 22. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
Pytanie 23. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 24. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
Pytanie 25. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 26. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 27. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Pytanie 28. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 29. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 30. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 31. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Pytanie 32. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 33. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
Pytanie 34. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 35. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Pytanie 36. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
Pytanie 37. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 38. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 39. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 40. Norma EN 50167 dotyczy okablowania