Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Norma EN 50167 dotyczy okablowania
Pytanie 2. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 3. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 4. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 5. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 6. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
Pytanie 7. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
Pytanie 8. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 9. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Pytanie 10. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 11. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Pytanie 12. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 13. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 14. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 15. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 16. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 17. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Pytanie 18. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 19. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pytanie 20. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 21. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 22. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Pytanie 23. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
Pytanie 24. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
Pytanie 25. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Pytanie 26. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 27. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 28. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
Pytanie 29. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 30. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 31. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 32. Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
Pytanie 33. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 34. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 35. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 36. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
Pytanie 37. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 38. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 39. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 40. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?