Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii
Pytanie 2. W celu sprawdzenia mapy połączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
Pytanie 3. Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
Pytanie 4. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Pytanie 5. Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci
Pytanie 6. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
Pytanie 7. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 8. Który z adresów IP należy do klasy B?
Pytanie 9. Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
Pytanie 10. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
Pytanie 11. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma
Pytanie 12. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 13. Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
Pytanie 14. Norma EN 50167 dotyczy okablowania
Pytanie 15. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
Pytanie 16. Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to
Pytanie 17. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Pytanie 18. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
Pytanie 19. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
Pytanie 20. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
Pytanie 21. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
Pytanie 22. Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?
Pytanie 23. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
Pytanie 24. Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP
Pytanie 25. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.
Pytanie 26. Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?
Pytanie 27. Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością
Pytanie 28. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Pytanie 29. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy
Pytanie 30. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
Pytanie 31. Na rysunku przedstawiono tylny panel
Pytanie 32. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 33. Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
Pytanie 34. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
Pytanie 35. W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
Pytanie 36. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Pytanie 37. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
Pytanie 38. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Pytanie 39. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?
Pytanie 40. Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?