Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
Pytanie 2. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 3. Zastosowanie którego urządzenia może być przyczyną zwiększenia liczby kolizji pakietów w sieci?
Pytanie 4. Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?
Pytanie 5. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Pytanie 6. Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
Pytanie 7. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Pytanie 8. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 9. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
Pytanie 10. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
Pytanie 11. Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 12. Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
Pytanie 13. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 14. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr?
Pytanie 15. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
Pytanie 16. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 17. Zadaniem usługi DNS jest
Pytanie 18. Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
Pytanie 19. Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
Pytanie 20. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
Pytanie 21. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 22. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 23. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Pytanie 24. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
Pytanie 25. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
Pytanie 26. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
Pytanie 27. Funkcją serwera FTP jest
Pytanie 28. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 29. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 30. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Pytanie 31. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 32. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 33. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 34. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 35. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
Pytanie 36. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 37. W architekturze sieci lokalnych typu klient - serwer
Pytanie 38. Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
Pytanie 39. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
Pytanie 40. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje