Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 2. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 3. Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
Pytanie 4. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Pytanie 5. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
Pytanie 6. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 7. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr?
Pytanie 8. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 9. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 10. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
Pytanie 11. Zastosowanie którego urządzenia może być przyczyną zwiększenia liczby kolizji pakietów w sieci?
Pytanie 12. W architekturze sieci lokalnych typu klient - serwer
Pytanie 13. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 14. Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?
Pytanie 15. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
Pytanie 16. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
Pytanie 17. Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
Pytanie 18. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
Pytanie 19. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
Pytanie 20. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 21. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 22. Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 23. Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
Pytanie 24. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Pytanie 25. Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
Pytanie 26. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 27. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 28. Zadaniem usługi DNS jest
Pytanie 29. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 30. Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
Pytanie 31. Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
Pytanie 32. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
Pytanie 33. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 34. Funkcją serwera FTP jest
Pytanie 35. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Pytanie 36. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
Pytanie 37. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Pytanie 38. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
Pytanie 39. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 40. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?