Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
Pytanie 2. Funkcją serwera FTP jest
Pytanie 3. Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?
Pytanie 4. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
Pytanie 5. Które urządzenie należy zastosować do podziału domeny rozgłoszeniowej?
Pytanie 6. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
Pytanie 7. Kontrolę poprawności przesyłania danych w sieciach Ethernet zapewnia protokół
Pytanie 8. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
Pytanie 9. W architekturze sieci lokalnych typu klient - serwer
Pytanie 10. Podstawową metodą zabezpieczenia sieci komputerowej przed atakiem z zewnątrz jest stosowanie
Pytanie 11. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 12. Zastosowanie którego urządzenia może być przyczyną zwiększenia liczby kolizji pakietów w sieci?
Pytanie 13. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Pytanie 14. Którym poleceniem w systemie Linux przypisuje się adres IP i maskę podsieci dla interfejsu eth0?
Pytanie 15. Protokół umożliwiający bezpieczną, zdalną pracę na serwerze to
Pytanie 16. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia domowej sieci Wi-Fi jest
Pytanie 17. Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
Pytanie 18. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?
Pytanie 19. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy dwoma różnymi sieciami należy zastosować
Pytanie 20. Największą szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej uzyska się stosując urządzenia standardu
Pytanie 21. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Pytanie 22. Rysunek przedstawia symbol graficzny
Pytanie 23. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
Pytanie 24. Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
Pytanie 25. Na zdjęciu przedstawiono
Pytanie 26. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
Pytanie 27. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
Pytanie 28. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr?
Pytanie 29. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
Pytanie 30. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 31. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
Pytanie 32. Tester okablowania strukturalnego pozwala sprawdzić
Pytanie 33. Rysunek przedstawia topologię
Pytanie 34. Który program należy zainstalować na serwerze internetowym z systemem Linux, aby można było korzystać z baz danych?
Pytanie 35. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
Pytanie 36. Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A?
Pytanie 37. Które polecenie w systemach operacyjnych Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
Pytanie 38. Serwer obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP to serwer
Pytanie 39. Ile wynosi maksymalna szybkość transmisji danych w sieci lokalnej, w której do budowy okablowania strukturalnego zastosowano przewód UTP kat.5e?
Pytanie 40. Zadaniem usługi DNS jest