Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 2. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
Pytanie 3. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 4. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
Pytanie 5. Apache jest serwerem
Pytanie 6. Jak muszą być ustawione prawa dostępu w systemie Linux, aby tylko jego właściciel mógł zapisywać w danym katalogu?
Pytanie 7. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 8. Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
Pytanie 9. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Pytanie 10. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
Pytanie 11. Serwerem poczty e-mail jest
Pytanie 12. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP.
Pytanie 13. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
Pytanie 14. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 15. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa