Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 2. Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
Pytanie 3. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Pytanie 4. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
Pytanie 5. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Pytanie 6. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielic na 4 podsieci?
Pytanie 7. Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?
Pytanie 8. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 9. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
Pytanie 10. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Pytanie 11. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
Pytanie 12. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 13. Apache jest serwerem
Pytanie 14. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
Pytanie 15. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 16. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?
Pytanie 17. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
Pytanie 18. Użytkownik laptopa z systemem Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać