Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Pytanie 2. Apache jest serwerem
Pytanie 3. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
Pytanie 4. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 5. Użytkownik komputera testujac połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wyniki jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej próbie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 2l2.77.100.l0l?
Pytanie 6. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.