Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Pytanie 2. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Pytanie 3. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
Pytanie 4. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
Pytanie 5. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Pytanie 6. Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystac program typu
Pytanie 7. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek udostępnianych na tym serwerze?
Pytanie 8. Apache jest serwerem
Pytanie 9. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
Pytanie 10. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106