Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do ktorej klasy adresow IP należy adres przypisany tej karcie?
Pytanie 2. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
Pytanie 3. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
Pytanie 4. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
Pytanie 5. Użytkownik laptopa z systemem Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać
Pytanie 6. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Pytanie 7. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Pytanie 8. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, nalezy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Pytanie 9. Serwerem poczty e-mail jest
Pytanie 10. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 11. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Pytanie 12. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?