Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek udostępnianych na tym serwerze?
Pytanie 2. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
Pytanie 3. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
Pytanie 4. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
Pytanie 5. Podstawowy protokół używany do wyznaczania trasy i wysłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to
Pytanie 6. Protokół umożliwiający pobieranie poczty e-mail z serwera to
Pytanie 7. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji „Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
Pytanie 8. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
Pytanie 9. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
Pytanie 10. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
Pytanie 11. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
Pytanie 12. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Pytanie 13. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Pytanie 14. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP.
Pytanie 15. Użytkownik komputera testujac połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wyniki jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej próbie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 2l2.77.100.l0l?