Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to
Pytanie 2. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 3. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
Pytanie 4. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 5. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 6. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
Pytanie 7. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 8. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 9. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Pytanie 10. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Pytanie 11. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 12. Którą usługę należy zainstalować na serwerze Linux, aby korzystać z bezpiecznego zdalnego dostępu?
Pytanie 13. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
Pytanie 14. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 15. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Pytanie 16. Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?