Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows wyświetli informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
Pytanie 2. Które urządzenie przedstawia rysunek?
Pytanie 3. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 4. Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
Pytanie 5. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Pytanie 6. Komputer pracujący w domenie Active Directory nie może połączyć się z kontrolerem domeny, na którym jest przechowywany profil użytkownika. Jaki typ profilu użytkownika zostanie utworzony na tym komputerze?
Pytanie 7. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
Pytanie 8. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Pytanie 9. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
Pytanie 10. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 11. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Pytanie 12. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 13. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to
Pytanie 14. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
Pytanie 15. Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
Pytanie 16. Wykonując projekt sieci LAN, wykorzystano medium transmisyjne standardu Ethernet 1000Base-T. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
Pytanie 17. Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?