Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
Pytanie 2. Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
Pytanie 3. Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się pokazany na rysunku adapter?
Pytanie 4. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 5. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to
Pytanie 6. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.
Pytanie 7. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 8. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Pytanie 9. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Pytanie 10. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
Pytanie 11. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl) użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
Pytanie 12. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Pytanie 13. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika, to topologia