Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
Pytanie 2. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 3. Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows wyświetli informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
Pytanie 4. Wykonując projekt sieci LAN, wykorzystano medium transmisyjne standardu Ethernet 1000Base-T. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
Pytanie 5. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to
Pytanie 6. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 7. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
Pytanie 8. Użytkownik Gość należy do grupy Goście. Grupa Goście należy do grupy Wszyscy. Wskaż uprawnienia udziału użytkownika Gość do folderu test1.
Pytanie 9. Które polecenie w systemie Linux umożliwia sprawdzenie adresu IP przypisanego do interfejsu sieciowego?
Pytanie 10. Ile hostów można zaadresować w podsieci o adresie 192.168.10.0/25?
Pytanie 11. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 12. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 13. Komputer pracujący w domenie Active Directory nie może połączyć się z kontrolerem domeny, na którym jest przechowywany profil użytkownika. Jaki typ profilu użytkownika zostanie utworzony na tym komputerze?
Pytanie 14. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 15. W systemie Linux ustawiono prawa dostępu do folderu określone w postaci ciągu znaków rwx--x--x. Jakiej wartości numerycznej odpowiadają te prawa?
Pytanie 16. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika, to topologia
Pytanie 17. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?