Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?
Pytanie 2. Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
Pytanie 3. W wierszu poleceń w systemie operacyjnym zostało wydane polecenie nslookup. Jaką informację uzyskano?
Pytanie 4. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Pytanie 5. Które polecenie wiersza poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows wyświetli informacje dotyczące wszystkich zasobów udostępnionych na komputerze lokalnym?
Pytanie 6. W systemie Linux ustawiono prawa dostępu do folderu określone w postaci ciągu znaków rwx--x--x. Jakiej wartości numerycznej odpowiadają te prawa?
Pytanie 7. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 8. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Pytanie 9. Która usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
Pytanie 10. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 11. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 12. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 13. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
Pytanie 14. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.