Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 2. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 3. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 4. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
Pytanie 5. Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
Pytanie 6. Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
Pytanie 7. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
Pytanie 8. Użytkownik Gość należy do grupy Goście. Grupa Goście należy do grupy Wszyscy. Wskaż uprawnienia udziału użytkownika Gość do folderu test1.
Pytanie 9. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Pytanie 10. Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?
Pytanie 11. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Pytanie 12. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl) użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
Pytanie 13. Narzędzie iptables w systemie Linux służy do
Pytanie 14. Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?