Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
Pytanie 2. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ-45 zgodnie z normą TIA/EIA-568 dla zakończeń typu T568B?
Pytanie 3. Hosty A i B nie komunikują się z hostem C. Między hostami A i B komunikacja jest prawidłowa. Co jest przyczyną braku komunikacji między hostami A i C oraz B i C?
Pytanie 4. Urządzenie przedstawione na rysunku to
Pytanie 5. Które medium transmisyjne zapewnia separację galwaniczną pomiędzy systemami transmisji danych?
Pytanie 6. Jak nazywa się zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?
Pytanie 7. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl) użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
Pytanie 8. Zgodnie ze standardem 802.3u sieci FastEthernet 100Base-FX wykorzystują
Pytanie 9. Wskaż zakres adresów IP należący do klasy A, służący do adresacji prywatnej w sieciach komputerowych
Pytanie 10. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe.