Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
Pytanie 2. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
Pytanie 3. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:\instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
Pytanie 4. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
Pytanie 5. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
Pytanie 6. Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących
Pytanie 7. Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawiania fabryczne?
Pytanie 8. Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej
Pytanie 9. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
Pytanie 10. Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się
Pytanie 11. Wskaż domyślną maskę dla dresu IP klasy B.
Pytanie 12. Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu "skrętka"?
Pytanie 13. Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?
Pytanie 14. Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?
Pytanie 15. Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do stosowania w zabytkowych budynkach?
Pytanie 16. Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej nie może być określana na podstawie
Pytanie 17. Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?
Pytanie 18. Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?
Pytanie 19. Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzględnić 1 m zapasu kabla, a cena 1 metra kabla wynosi 1,50 zł.
Pytanie 20. Którego zadania nie realizują serwery plików?
Pytanie 21. IMAP jest protokołem
Pytanie 22. W technologi Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z
Pytanie 23. Który z podanych adresów jest adresem klasy C?
Pytanie 24. Zarządzanie pasmem (ang. bandwidth control) w przełączniku to usługa
Pytanie 25. Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu „skrętka” w sieci lokalnej powinien zawierać:
Pytanie 26. W modelu hierarchicznym sieci komputery użytkowników są elementami warstwy
Pytanie 27. Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzenia trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to
Pytanie 28. Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane
Pytanie 29. Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100 m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne
Pytanie 30. Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?
Pytanie 31. Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla
Pytanie 32. Do którego portu rutera należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?
Pytanie 33. Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?
Pytanie 34. Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?
Pytanie 35. Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
Pytanie 36. Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?
Pytanie 37. W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym do swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?
Pytanie 38. Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach
Pytanie 39. Zadaniem programu Wireshark jest
Pytanie 40. W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?