Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Który protokół jest protokołem warstwy aplikacji modelu ISO/OSI?
Pytanie 2. Co służy do zabezpieczenia komputera przed niepożądanym oprogramowaniem pochodzącym z Internetu?
Pytanie 3. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Pytanie 4. Który protokół jest stosowany do pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty na komputer użytkownika?
Pytanie 5. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
Pytanie 6. Administrator musi podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
Pytanie 7. Które urządzenie należy zastosować w sieci Ethernet, aby ograniczyć liczbę kolizji pakietów?
Pytanie 8. Który zapis jest postacią pełną maski o prefiksie 25?
Pytanie 9. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 10. Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
Pytanie 11. Maksymalna długość kabla miedzianego UTP kategorii 5e łączącego bezpośrednio dwa urządzenia sieciowe, zgodnie ze standardem Fast Ethernet 100Base-TX, wynosi
Pytanie 12. Aby zainstalować serwer proxy w systemie Linux, należy zastosować program
Pytanie 13. Protokół DNS odpowiada za
Pytanie 14. Metodą dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
Pytanie 15. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
Pytanie 16. Która usługa, stworzona przez firmę Microsoft, umożliwia tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe?
Pytanie 17. Którym poleceniem systemu Linux poprawnie skonfigurowano kartę sieciową, podając adres IP i maskę sieci dla interfejsu eth1?
Pytanie 18. Jaka jest maksymalna liczba hostów, które można zaadresować w sieci o masce 255.255.255.192?
Pytanie 19. Co można zaobserwować przy pomocy programu Wireshark?
Pytanie 20. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
Pytanie 21. Rysunek poniżej przedstawia konfigurację zapory ogniowej w ruterze TL-WR340G. Jakie zasady konfiguracji zapory ustawiono?
Pytanie 22. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 23. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?
Pytanie 24. Które polecenie systemu operacyjnego Linux pozwala sprawdzić aktualną konfigurację interfejsu sieciowego komputera?
Pytanie 25. Które polecenie systemu operacyjnego Linux jest stosowane do śledzenia komunikacji pakietów TCP/IP lub protokołów transmitowanych lub odbieranych w sieci komputerowej, do której podłączony jest komputer użytkownika?
Pytanie 26. Który z protokołów jest używany do wymiany informacji o trasach oraz dostępności sieci pomiędzy ruterami należącymi do tego samego systemu autonomicznego?
Pytanie 27. Adresem rozgłoszeniowym sieci, w której pracuje host o adresie IP 195.120.252.32 i masce podsieci 255.255.255.192 jest
Pytanie 28. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 29. Do wykonania sieci komputerowej w pomieszczeniu wykorzystano 25 metrów skrętki UTP, 5 gniazd typu RJ45 oraz odpowiednią liczbę wtyków RJ45 niezbędnych do zarobienia 5 kabli połączeniowych typu patchcord. Jaki jest koszt wykorzystanych materiałów do wykonania sieci? Ceny jednostkowe wykorzystanych materiałów są podane w tabeli.
Pytanie 30. Urządzenia standardu 802.11 g mogą pracować z maksymalną prędkością przesyłania danych do
Pytanie 31. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się
Pytanie 32. Który przyrząd jest stosowany do pomiarów długości i tłumienności przewodów miedzianych?
Pytanie 33. Jaka jest maksymalna prędkość transmisji danych w sieci przy zastosowaniu skrętki kategorii 5e?
Pytanie 34. Która norma dotyczy okablowania strukturalnego?
Pytanie 35. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy się
Pytanie 36. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
Pytanie 37. ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
Pytanie 38. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 39. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
Pytanie 40. Które urządzenie przedstawia rysunek?