Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 2. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 3. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 4. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 5. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 6. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 7. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 8. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 9. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 10. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 11. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 12. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 13. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 14. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 15. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 16. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 17. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 18. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 19. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 20. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 21. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 22. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest