Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 2. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 3. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 4. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 5. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 6. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 7. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 8. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 9. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 10. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 11. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Pytanie 12. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 13. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 14. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 15. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 16. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 17. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 18. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 19. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 20. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 21. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 22. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 23. Zdjęcie przedstawia