Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Pytanie 2. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 3. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 4. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 5. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 6. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 7. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 8. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Pytanie 9. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 10. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 11. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 12. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 13. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 14. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 15. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 16. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 17. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 18. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 19. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 20. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Pytanie 21. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 22. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Pytanie 23. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 24. Zdjęcie przedstawia
Pytanie 25. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Pytanie 26. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 27. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 28. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 29. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest