Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Pytanie 2. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 3. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B?
Pytanie 4. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 5. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 6. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
Pytanie 7. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 8. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 9. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
Pytanie 10. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 11. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Pytanie 12. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?
Pytanie 13. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 14. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?