Wybierz pytanie:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pytanie 1. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Pytanie 2. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwera
Pytanie 3. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Pytanie 4. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Pytanie 5. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Pytanie 6. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Pytanie 7. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Pytanie 8. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
Pytanie 9. Protokół używany przez WWW to
Pytanie 10. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Pytanie 11. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Pytanie 12. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Pytanie 13. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
Pytanie 14. Narzędzie na zdjęciu służy do
Pytanie 15. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
Pytanie 16. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Pytanie 17. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
Pytanie 18. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Pytanie 19. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka?
Pytanie 20. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
Pytanie 21. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Pytanie 22. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Pytanie 23. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Pytanie 24. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Pytanie 25. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P ? peer to peer?
Pytanie 26. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Pytanie 27. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Pytanie 28. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
Pytanie 29. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?